• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Uncategorized » Spotkania Mistrzowskie Instytutu Socjologii UJ: wykład Profesora Jana Kubika pt. Zmitologizowana wyobraźnia populistyczna i karnawałowy bunt

Spotkania Mistrzowskie Instytutu Socjologii UJ: wykład Profesora Jana Kubika pt. Zmitologizowana wyobraźnia populistyczna i karnawałowy bunt

Spotkania Mistrzowskie Instytutu Socjologii UJ: wykład Profesora Jana Kubika pt. Zmitologizowana wyobraźnia populistyczna i karnawałowy bunt
Opublikowano 15 listopada 2020 w: Uncategorized

Serdecznie zapraszamy Państwa na wykład Profesora Jana Kubika pt. Zmitologizowana wyobraźnia populistyczna i karnawałowy bunt, który odbędzie się w ramach cyklu Spotkania Mistrzowskie Instytutu Socjologii UJ – serii spotkań on-line z wybitnymi przedstawicielkami i przedstawicielami życia naukowego w Polsce i na świecie. 

Kilka słów o wykładzie: 

Populizm to ideologia niekompletna, zbudowana (niemal wyłącznie) na przeciwstawieniu „dobrego ludu” – „skorumpowanym elitom”. Każda taka ideologia oportunistycznie żeruje więc nie tylko na innych – prawicowych lub lewicowych – ideologiach, ale także dostępnych zasobach kulturowych. Aby treściowo uzupełnić ten dychotomiczny ideologiczny szkielet, populiści muszą zdefiniować, kim jest lud, za którego emanację się uznają i wskazać, kim są jego wrogowie. Prawicowi populiści nieodmiennie sięgają wówczas do repertuaru narodowego lub religijnego, często odrzucając kosmopolityzm i post-oświeceniowe dążenie do wiedzy opartej na rozumie i empirii. Budując mitologiczne konstrukcje, starają się zawładnąć wyobraźnią ludzi zagubionych w coraz bardziej skomplikowanej, szybko zmieniającej się i przez to często budzącej lęk rzeczywistości. Jednym z ważnych społeczno-kulturowych skutków populistycznej retoryki jest wzrost polaryzacji – zjawiska szkodliwego dla relacji społecznych, podkopującego zaufanie do instytucji i utrudniającego komunikację ponad podziałami. Walka z prawicowym populizmem to walka z zamknięciem wyobraźni w świecie ubezwłasnowolniających mitów, walka w obronie otwartości i rozumu. Czasami przybiera ona postać karnawałowego festiwalu wulgaryzmu, w którym Michaił Bachtin upatrywał zaczyn transformacji kultury. Subwersywny humor pomaga wyzwolić wyobraźnię od zauroczenia mitem, które odwodzi ludzi od wolności, jak zauważył Leszek Kołakowski. 

Profesor Jan Kubik 

Wykład odbędzie się 19 listopada 2020 r. (czwartek) o godz. 18:00 na platformie MsTeams:
– kod zespołu: o9d4f47
– link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8eff418f522f4528968bdb089a12357e%40thread.tacv2/1605106953936?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270064893-d07f-40d7-b83b-9fe3b0107d73%22%7d  

Jan Kubik is Professor in the Department of Political Science at Rutgers University and Professor of Slavonic and East European Studies at University College London (UCL). He works on the rise of right-wing populism; culture and politics; civil society, protest politics and social movements; and communist and post-communist politics. Among his publications are: The Power of Symbols against the Symbols of Power; Anthropology and Political Science, with Myron Aronoff, and Twenty Years After Communism: The Politics of Memory and Commemoration, with Michael Bernhard. He is the 2020 President of the Association for Slavic, East European and Eurasian Studies (ASEEES) and the recipient of the 2018 Distinguished Achievement Award from the Polish Institute of Arts and Sciences in America (PIASA). He is currently co-directing (with Richard Mole) two large international projects, Delayed Transformational Fatigue in Central and Eastern Europe: Responding to the Rise of Populism, and Populist rebellion against modernity in 21st-century Eastern Europe (https://populism-europe.com/poprebel/). He received M.A. from the Jagiellonian University in Kraków and Ph.D. (anthropology, with distinction) from Columbia University. 

Recent work (selected): 

  1. Kotwas, M. and J. Kubik. 2019. Symbolic Thickening of Public Culture and the Rise of Right-Wing Populism in Poland, East European Politics and Societies, 33 (2), May, 435-71.  
  2. Kubik, J. 2019. Cultural Approaches [in:] Merkel, W., Kollmorgen, R. and H-J Wagener, eds. Handbook of Political, Social, and Economic Transformation. Oxford University Press, 84-94.  
  3. Kubik, J. Przeciwko tezie imitacji: krytyczne odczytanie książki Iwana Krastewa i Stephena Holmesa “Światło, które zgasło”. Almanach Concilium Civitas 2020/21.  

Organizator:
Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 

Współorganizatorzy:
Interdyscyplinarne Centrum Analiz Społeczno-Prawnych UJ
Sekcja Socjologii Prawa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego