• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności Komunikaty Sekcji Socjologii Prawa » Spotkania Mistrzowskie Instytutu Socjologii UJ: Feminizm stosowany, czyli bunt kobiet AD 2020

Spotkania Mistrzowskie Instytutu Socjologii UJ: Feminizm stosowany, czyli bunt kobiet AD 2020

Spotkania Mistrzowskie Instytutu Socjologii UJ: Feminizm stosowany, czyli bunt kobiet AD 2020
Opublikowano 19 stycznia 2021 w: Aktualności, Komunikaty Sekcji Socjologii Prawa

Serdecznie zapraszamy na wykład Profesor Małgorzaty Fuszary pt. Feminizm stosowany, czyli bunt kobiet AD 2020, który odbędzie się w ramach cyklu Spotkań Mistrzowskich Instytutu Socjologii UJ – serii spotkań online z wybitnymi przedstawicielkami i przedstawicielami życia naukowego w Polsce i na świecie.

Kilka słów o wykładzie:

Wielotysięczne demonstracje wywołane orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego analizowane są najczęściej jako ważny ruch społeczny. Dla mnie jednak jest to przede wszystkim bunt kobiet, a najważniejszym jego elementem jest przekaz, jaki wybrzmiewa podczas tego buntu. „Feminizm to patriotyzm” – to jedna z deklaracji padających podczas demonstracji, która wskazuje na kierunek przekazu demonstrujących. Przeciwko czemu jest ten bunt? Co możemy powiedzieć na podstawie tych demonstracji o młody pokoleniu kobiet? Czy jesteśmy świadkami kształtowania nowej tożsamości kobiet w Polsce? Ciągle więcej jest tu pytań niż odpowiedzi, ale bliższe przejrzenie się tym demonstracjom może pozwolić na próbę konstruowania wstępnej odpowiedzi na te pytania, które należą do najważniejszych dla przyszłości nie tylko kobiet w Polsce.

Profesor Małgorzata Fuszara

Wykład odbędzie się 28 stycznia 2021 r. (czwartek) o godz. 18:00 na platformie MsTeams

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae43cd8cd9a6c44c8a5cf90b56dc65e28%40thread.tacv2/1610373407744?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2270064893-d07f-40d7-b83b-9fe3b0107d73%22%7d

Profesor Małgorzata Fuszara – prawniczka, socjolożka specjalizująca się w zagadnieniach związanych z socjologią polityki, gender studies, socjologią mniejszości etnicznych, kulturowych i społecznych oraz socjologią prawa. Współtwórczyni i kierowniczka Gender Studies przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspertka Rady Europy do spraw wprowadzania równości płci do głównego nurtu działań politycznych i społecznych. W latach 2014–2015 pełniła funkcję Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania.

Prowadziła zajęcia z zakresu gender studies w USA (Ann Arbor) i Hiszpanii (Oniati). Jest członkinią komitetów redakcyjnych naukowych czasopism: “Signs. Journal of Women in Culture and Society”; “European Journal of Women’s Studies” i “Societas/Communitas”. W latach 2000-2006 członkini międzynarodowej rady International Institute of Sociology of Law w Oniati (Hiszpania), w latach 2006–2010 – zarządu Research Committee on Sociology of Law.

Autorka licznych prac i książek poświęconych udziałowi kobiet w polityce i życiu publicznym.

Organizatorem Spotkania jest Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, współorganizatorami – Interdyscyplinarne Centrum Analiz Społeczno-Prawnych UJ oraz Sekcja Socjologii Prawa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.