• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności » SocjoPercepcja w styczniu!

SocjoPercepcja w styczniu!

SocjoPercepcja w styczniu!
Opublikowano 19 stycznia 2022 w: Aktualności

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Dolnośląska Szkoła Wyższa, we współpracy ze Strefą Kultury Wrocław i Muzeum Współczesnym Wrocław serdecznie zapraszają do udziału w  SocjoPercepcji vol. 23 | Niechęć wobec szkoły, czyli co? O krytyce systemu i poszukiwaniu alternatyw w edukacji 

Spotkanie odbędzie się 26 stycznia (środa) o godz. 18:00 na żywo w RECEPCJI na ul. Ruskiej 46 we Wrocławiu (oraz w formie transmisji na kanale facebookowym PTS o. Wrocław).  

Gościnie: 

dr Katarzyna Gawlicz, Dolnośląska Szkoła Wyższa (Wrocław), autorka książki Szkoły demokratyczne w Polsce. Praktykowanie alternatywnej edukacji (2020) oraz publikacji na temat m.in. praw dziecka w edukacji, dyskryminacji w szkole czy wykorzystania badań w działaniu w kształceniu nauczycieli;   

dr Dominika Hofman-Kozłowska, Liceum Sowizdrzała (Katowice), autorka pracy doktorskiej poświęconej poglądom twórcy szkoły Summerhill – Alexandra S. Neilla, zajmująca się edukacją demokratyczną i integralną, uczestniczka działań w zakresie innowacji edukacyjnych, twórczyni powstającej obecnie niepublicznej szkoły ponadpodstawowej Liceum Sowizdrzała; 

dr Marta Wiatr, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Warszawa), autorka m.in. badań nad rodzicielskimi inicjatywami edukacyjnymi i zaangażowaniem rodziców w edukację dziecka, których wyniki publikowała w ostatnich latach w „Studiach Edukacyjnych”, „Pedagogice Społecznej” oraz „International Journal about Parents in Education”. 

Prowadzenie: dr Marcin Starnawski, Dolnośląska Szkoła Wyższa (Wrocław)  

Krytyka szkoły i tradycyjnej edukacji nie jest zjawiskiem nowym i sięga ponad stulecie wstecz, do wolnościowych i egalitarnych postulatów „nowego wychowania”. Jednak dziś w Polsce, mimo kolejnych reform oświatowych, krytyka zdaje się podążać w kierunku, w którym powszechne szkolnictwo jawi się mniej jako zdobycz postępu społecznego XX wieku, a bardziej jako bariera rozwoju nowych pokoleń. Niechęć przejawiają rodzice, których aspiracje w zakresie edukacji własnych dzieci przekraczają możliwości placówek. Znane są negatywne doświadczenia uczniów, ich poczucie zagubienia i braku wpływu na własny proces uczenia się. Również nauczycielki i nauczyciele odczuwają potrzebę zmian, czego dowiódł strajk z 2019 roku. Choć opinia publiczna nie jest wolna od nieporozumień i stereotypów, np. na temat pracy nauczycielskiej, obejmuje też trafne diagnozy w kwestii pedagogicznych i organizacyjnych niedostatków współczesnej szkoły.  

Podejmowane w Polsce od lat alternatywy edukacyjne w znacznej mierze realizowane są w placówkach niepublicznych. W ostatniej dekadzie powstały oddolne społeczności uczące się, zakładane i wspierane przez rodziców, określające się niekiedy mianem szkół demokratycznych. Inicjatywy te, często niemające sformalizowanego statusu szkoły, wyrastają z krytyki systemu szkolnego oraz z nadziei na stworzenie przestrzeni edukacyjnych lepiej niż tradycyjna szkoła dbających o indywidualny i społeczny rozwój dziecka, funkcjonujących na zasadach wolności, równorzędności i partycypacji. 

W dyskusji połączymy wątek krytyki z pytaniami o możliwości tworzenia szkoły bardziej przyjaznej dzieciom i młodzieży oraz lepiej odpowiadającej na wyzwania naszych czasów. Za co krytykowany jest obecnie system edukacji oraz kto i dlaczego podejmuje się tworzenia „innej szkoły”? Czym są owe inicjatywy, jakie mają osiągnięcia i przed jakimi wyzwaniami stoją? Wreszcie, czy mogą pomóc wytyczyć kierunek zmian w edukacji, o potrzebie których tak często dziś mówimy? Inspiracją do dyskusji będzie książka Szkoły demokratyczne w Polsce, której autorka zachęca do pomyślenia o nowych alternatywach edukacyjnych jako o „prefiguracji radykalnej, demokratycznej szkoły powszechnej”. 

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1068141763969930/