• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

Śmierć Profesora Zbigniewa Galora

Śmierć Profesora Zbigniewa Galora
Opublikowano 28 stycznia 2017 w: Komunikaty Sekcji Socjologii Pracy

Z wielkim żalu przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prof. nadzw. dr. hab. Zbigniewa Galora, członka Zarządu Sekcji Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego,  Profesora Uniwersytetu Szczecińskiego, wybitnego znawcy problematyki socjologii gospodarki i marginalizacji społecznej. Jesteśmy pogrążeni w smutku i żalu – Pan Profesor współtworzył nową formułę działania Sekcji Socjologii Pracy, współorganizował koncepcję cyklu międzynarodowych konferencji „Społeczne granice pracy”, brał aktywny udział w dyskusjach nad projektem o „Nestorach socjologii pracy”. Zarząd Sekcji Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego składa najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie, Bliskim i wszystkim Współpracownikom Profesora.