• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności » Seminarium Sekcji Relacji Międzygatunkowych

Seminarium Sekcji Relacji Międzygatunkowych

Seminarium Sekcji Relacji Międzygatunkowych
Opublikowano 16 marca 2021 w: Aktualności

Z wielką przyjemnością zapraszamy na kolejne, trzecie już Seminarium Otwarte Sekcji Relacji Międzygatunkowych PTS. Zachęcamy Was do udziału w spotkaniu z prof. Anną Nacher i Markiem Styczyńskim. Tematem naszego seminarium będzie Postantropocen: Matecznik-nie-tylko-ludzki (Not-Only-Human-Habitat).

Zapraszamy 18.03.2021 o godzinie 18:00.
Link do spotkania:

https://zoom.us/j/98582922488…
Meeting ID: 985 8292 2488
Passcode: 537997

Więcej o trzecim seminarium i naszych gościach:

Nasze wystąpienie chcielibyśmy poświęcić pytaniom o życie po kryzysie, innymi słowy: w postantropocenie. Poświęcimy odrobinę uwagi definiowaniu owego „post”, które wpisuje się w szereg innych momentów kulturowego przesilenia czy wyczerpania. Naszym zdaniem – z perspektywy nieustannego transwersalnego ruchu między uniwersytetem, wiedzą usytuowaną i ucieleśnionym słuchaniem konkretnego miejsca – obecna debata wokół kategorii antropocenu wciąż zbyt rzadko oferuje scenariusze działań mogących przezwyciężyć dotkliwe kryzysy ekologiczne i społeczne. Z perspektywy Biotopu Lechnica, w którym oboje od siedmiu lat tworzymy permakulturowy ogród oparty na współ-budowaniu z zastanym miejscem i otoczeniem, potrzebujemy znacznie mocniejszej transwersalności i ruchu ponad granicami oddzielającymi akademicką refleksję od praktycznego działania, nauki przyrodnicze i naukową ekologię od humanistyki, zainteresowanie analizą strukturalną od często niewygodnego i zanieczyszczonego konkretu. Oprzemy się na naszej wstępnej koncepcji Matecznika-nie-tylko-ludzkiego, pokazując, jak wygląda w praktyce budowanie aliansów z nie-ludzkimi innymi (także z ich perspektywy).

Dodatkowe konteksty:

Anna Nacher, Post(?)antropoceniczne słuchanie wody, wykład i wideoesej w ramach cyklu Stan Czuwania, ASP w Katowicach https://www.youtube.com/watch?v=RCIxxFqWTvw

Anna Nacher, Zamieszkiwanie. O życiu na ruinach, Słownik przyszłości (Forum Przyszłosci Kultury 2018), http://forumprzyszloscikultury.pl/…/zamieszkiwanie-a…

Marek Styczyński, Rośliny – nowe wizje i praktyki społeczne, Czas Kultury 3/2017

Zbiór zasad radykalnego zamieszkiwania w Mateczniku-nie-tylko-ludzkim (Not-only-human-habitat, NOHH)
1. Pozamaterialność. Dom / zamieszkiwanie ma aspekt duchowy i pełni dostępne role społeczne: jest przestrzenią muzealną, biblioteczno-czytelniczą, wystawową, artystyczną, a także miejscem rezydencji artystycznej i naukowej.
2. Koegzystencja. Dom / zamieszkiwanie dostosowuje się do potrzeb pełnienia roli nowej (odludzkiej) niszy ekologicznej dla żywych elementów środowiska pozaludzkiego i buduje matecznik nie tylko ludzki (Not Only Human Habitat). Tworzy w ten sposób zasób wiedzy i umiejętności możliwy do inicjowania w innych miejscach jako NOHH system. NOHH jest systemem otwartym, elastycznym, nakierowanym na uczenie się i wykraczającym poza rolę okazjonalnego schronienia. NOHH tworzy świadomie nowy efekt styku dla zainicjowania ekotonu z udziałem ludzi.
3. Niezależność. Dom / zamieszkiwanie jest sytuowane poza sieciami (off the grid) i/lub tworzy alternatywne systemy mieszane, których celem jest maksymalna niezależność energetyczna i zamknięty obieg wody, a także możliwie pełny recycling odpadów i dążenie do zero waste. Bycie poza sieciami ma wymiar duchowy, akceptuje diagnozę mówiącą o „życiu na ruinach”, cechuje je brak dogmatów i praca nad nowym językiem oraz praktykami uwzględniającymi koegzystencje z życiem pozaludzkim.
4. Trwałość. Dom / zamieszkiwanie jest remontowany i utrzymywany w sposób niezmieniający jego tradycyjnego, bioregionalnego charakteru (bryły, proporcji, kolorystyki, materiałów, sposobów konstrukcji i posadowienia), co nie wyklucza wykorzystania aktualnie dostępnych rozwiązań i materiałów, zapewniających długotrwałą ochronę. Preferuje się raczej naprawianie niż zamienianie na nowe. Nie oznacza to mechanicznego trzymania się wadliwych rozwiązań z przeszłości. Dom jest częścią permakultury – projektem zróżnoważonym i samoregulującym się – i stanowi wraz z bliskim otoczeniem jedną z jej podstawowych stref.

___________
Anna Nacher: Profesor nadzwyczajna Uniwersytetu Jagiellońskiego, kulturoznawczyni. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na sztuce współczesnej i sztuce nowych mediów, kulturze cyfrowej i literaturze elektronicznej. Zajmuje się także sztuką dźwięku i refleksją nad naturokulturami. Ma na koncie trzy książki autorskie, najnowsza publikacja: “#BlackProtest from the web to the streets and back: Feminist digital activism in Poland and narrative potential of the hashtag”, European Journal of Women’s Studies, November 2020 Kieruje programem doktorskim w dyscyplinie nauki o sztuce w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ. W 2019 roku Fulbright Scholar-in-Residence w Winona State University w USA (Creative Digital Media).
Redaktor naczelna Przeglądu Kulturoznawczego oraz członkini redakcji międzynarodowego czasopisma akademickiego wydawanego online, Electronic Book Review – ebr https://electronicbookreview.com/ . Członkini Board of Directors Electronic Literature Organization oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.
Zastępczyni przewodniczącej Komitetu Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk.
Prócz działalności naukowej realizuje własne projekty muzyczne i dźwiękowe (aktualnie współpracuje z Victorią Vesną). Wraz z Markiem Styczynskim współprowadzi Biotop Lechnica, ośrodek permakulturowy na słowackim Zamagurzu.
Pełna informacja wraz z wykazem publikacji: http://nytuan.wordpress.com

Marek Styczyński: Z wykształcenia leśnik i botanik, z blisko 30-letnim stażem pracy w polskich instytucjach ochrony przyrody. Muzyk, w latach 70-tych założył Teatr Dźwięku ATMAN, od końca lat 90-tych, wraz z Anną Nacher realizuje Projekt Karpaty Magiczne. Z oboma projektami wielokrotnie koncertował w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych, nagrał ponad dwie dziesiątki płyt, prowadził labelę muzyczną World Flag Records. Publikował w prasie ekologicznej i społeczno-kulturalnej (m.in. Czas Kultury, Magazyn Szum, Hudba) oraz tomach zbiorowych. Ostatnia publikacja: Sztuka (w) edukacji ekologicznej [w:] A. Zasucha red., Sztuka w edukacji, Galeria Sztuki Wspołczesnej BWA w Katowicach 2021. W latach 90. twórca autorskich warsztatów edukacji ekologicznej z cyklu „Gadająca Łąka”. Autor warsztatów etnobotanicznych i permakulturowych, aktualnie realizowanych w Biotopie Lechnica, często we współpracy z instytucjami kultury (w 2015 roku z Galerią Bunkier Sztuki w Krakowie