• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności Seminaria » Seminarium naukowe: DYSKURS MANIFESTACJI OBYWATELSKICH W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W POLSCE 2010-2017. WARSZTATY ANALIZY DYSKURSU

Seminarium naukowe: DYSKURS MANIFESTACJI OBYWATELSKICH W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W POLSCE 2010-2017. WARSZTATY ANALIZY DYSKURSU

Seminarium naukowe: DYSKURS MANIFESTACJI OBYWATELSKICH W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W POLSCE 2010-2017. WARSZTATY ANALIZY DYSKURSU
Opublikowano 22 marca 2017 w: Aktualności, Seminaria

Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Konsorcjum Naukowe Analiza Dyskursu, Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu, Fundacja Mały Dom Kultury
Ogólnopolskie seminarium naukowe
DYSKURS MANIFESTACJI OBYWATELSKICH W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
W POLSCE 2010-2017. WARSZTATY ANALIZY DYSKURSU.
30-31 maja 2017,
Galeria Miejska Arsenał, Poznań Stary Rynek, Mały Dom Kultury, Zamkowa 3

Obywatelskie manifestacje, które nie mają przynajmniej bezpośrednio socjalnego charakteru są stosunkowo nowym elementem polskiej kultury politycznej. Choć od kilkunastu lat na ulice wychodzą feministki (manify), mniejszości seksualne (marsze równości), słuchacze Radia Maryja (marsze na rzecz udostępnienia platformy cyfrowej TV Trwam), czy działacze Pro-Life, to wydarzenia te miały miejsce sporadycznie i rzadko kiedy gromadziły więcej niż kilka tysięcy osób.

Momentem przełomowym stała się katastrofa smoleńska. Okazała się traumą, która umożliwiła PiS znaczną mobilizację zwolenników wokół idei upamiętniającego ofiary krzyża na Krakowskim Przedmieściu, która stopniowo przekształciła się w regularnie urządzane demonstracje („miesięcznice”). Smoleńskie demonstracje budziły z kolei sprzeciw grup o innych poglądach politycznych. Szczególnie znaczący był protest zorganizowany za pośrednictwem Facebooka 10 sierpnia 2010.

W 2010 roku po raz pierwszy 11 Listopada odbył się tzw. Marsz Niepodległości, zorganizowany przez środowiska nacjonalistyczne.

W 2012 roku przez Polskę przelała się krótkotrwała fala protestów młodzieży przeciwko tzw. ustawom ACTA. Wbrew przewidywaniom niektórych analityków i publicystów okazała się ona efemerydą.

Nową fazę w rozwoju tej formy protestu otworzyło powstanie rządu Beaty Szydło i przyjęcie przez Sejm, mimo protestów opozycji , zmiany ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Pod koniec listopada 2015 powstaje KOD, a od grudnia 2015 wielotysięczne demonstracje odbywają się w wielu miastach Polski. Największa z nich miała miejsce w Warszawie w czerwcu 2016.

Od tego czasu pojawiają się rozmaite nowe inicjatywy. Największą demonstracją po 1989 roku był przypuszczalnie Ogólnopolski Strajk Kobiet tzw. „ Czarny Poniedziałek” 3 października 2016.
***
Obywatelskie manifestacje po 2010 roku nie stały się do tej pory przedmiotem pogłębionych analiz naukowych. Dlatego proponujemy Państwu udział w naszym seminarium.

Chcielibyśmy zająć się zwłaszcza ‒ szeroko rozumianą ‒ komunikacyjną (dyskursywną, semiotyczną i retoryczną) stroną tych protestów. Ich ważnym elementem są
bowiem przemówienia i skandowane hasła, transparenty i ulotki, happeningi, muzyka i pieśni, gesty (np. V), a nawet choreografia (podskoki „kto nie skacze…”; „czarny walc”; kilkuset metrowe flagi niesione przez uczestników itp.).

Jak wymienione wyżej elementy budują tożsamość uczestników? Jak konstruują wroga? Do jakich wartości, estetyk i tradycji się odwołują? Z jakich zasobów kulturowych czerpią? Co wyrażają? Jakie „narracje” o rzeczywistości proponują?

Zapraszamy do nadsyłania propozycji wystąpień zarówno dotyczących etnograficznego opisu wybranych wydarzeń, jak i szerszego, bardziej syntetycznego spojrzenia na współczesną polską kulturę sprzeciwu, protestu i oporu. W programie przewidujemy także warsztaty polegające na seminaryjnej analizie materiałów empirycznych (zwłaszcza multimodalnych) oraz ogólną dyskusję o miejscu tej formy manifestowania postaw i wartości we współczesnym dyskursie publicznym w Polsce.

Seminarium ma charakter interdyscyplinarny. Zapraszamy socjologów, językoznawców, kulturoznawców, antropologów, politologów i przedstawicieli innych dyscyplin, których łączy zainteresowanie dla zarysowanego wyżej, nowego i ważnego obszaru zjawisk polskiej kultury życia publicznego. Do udziału w nim zapraszamy także obserwatorów życia publicznego oraz jego aktorów, ze wszystkich stron sceny politycznej.

Wstępnie udział w seminarium potwierdzili Przemysław Czapliński, Rafał Drozdowski i Marek Krajewski.

Uzupełnieniem seminarium będzie także wystawa fotograficzna.

Organizatorzy:
Krzysztof Podemski, Instytut Socjologii UAM, Konsorcjum Naukowe Analiza Dyskursu, podemski@amu.edu.pl
Marek Czyżewski, Instytut Socjologii UŁ, Konsorcjum Naukowe Analiza Dyskursu
Magdalena Kuflińska-Ziółkowska, Instytut Socjologii UAM
Marek Wasilewski, Uniwersytet Artystyczny Poznań, Galeria Arsenał, Czas Kultury

Sekretarz konferencji:
Justyna Kramarczyk, Instytut Socjologii UAM , mail: jkra@amu.edu.pl

Zgłoszenia udziału w konferencji (imię i nazwisko, afiliacja, adres do korespondencji, adres mailowy z zaznaczeniem rodzaju udziału a) czynny b) bierny) prosimy wysyłać do końca marca, a abstrakty najpóźniej do 18 kwietnia na adres jkra@amu.edu.pl