• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności Seminaria » Seminaria badań biograficznych

Seminaria badań biograficznych

Seminaria badań biograficznych
Opublikowano 10 października 2017 w: Aktualności, Seminaria

Sekcja Badań Biograficznych PTS zaprasza do udziału w comiesięcznych seminariach badań biograficznych, na których analizowane są, zgłaszane przez chętne osoby, materiały empiryczne związane z realizowanym przez nie aktualnie projektem badawczym (na poziomie prac magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych czy wszelkich innych zamierzeń badawczych).
Seminaria mają charakter otwarty i interdyscyplinarny. Podczas każdego spotkania uczestnicy pracują nad interpretacją materiałów biograficznych.
Osoby prezentujące własne materiały uzyskują od pozostałych uczestników seminarium wsparcie w zakresie możliwych kierunków rozwoju projektu badawczego, opinie na temat optymalnych metod dalszego zbierania lub analizy materiału, inspiracje w zakresie możliwych ujęć teoretycznych oraz praktyczne informacje dotyczące literatury czy dotychczasowych badań dotyczących danego tematu.

Seminaria odbywają się w godz. 13.15-18.30. w budynku Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ ul Rewolucji 1905 r. 41 sala E-115.  Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są o kontakt mailowy: badania.biograficzne@gmail.com

Terminy spotkań w semestrze zimowym 2017/18:
13 października 9(wyjątkowo o od godz. 9.30)
10 listopada
8 grudnia
12 stycznia

Szczegółowy opis tematów poszczególnych spotkań znajduje się w załączniku.

BadaniaBiograficzne 2017_18

Załączniki