• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności » Seminaria Badań Biograficznych

Seminaria Badań Biograficznych

Seminaria Badań Biograficznych
Opublikowano 28 września 2018 w: Aktualności

SEMINARIUM BADAŃ BIOGRAFICZNYCH

SEMESTR ZIMOWY 2018/2019


KATEDRA SOCJOLOGII KULTURY UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

SEKCJA BADAŃ BIOGRAFICZNYCH PTS

CENTRUM BADAŃ BIOGRAFICZNYCH UŁ

ZAPRASZAJĄ NA KOLEJNE SEMINARIA BADAŃ BIOGRAFICZNYCH

Seminaria odbywają się w sali E115 Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego przy ulicy Rewolucji 41/43 w Łodzi w godzinach 13.15-18.30

Osoby zainteresowane uczestnictwem w danym seminarium proszone są o kontakt w celu otrzymania materiałów – badania.biograficzne@gmail.com


12.10.2018     

Marcin Jewdokimow (USKW)  Powołania do życia zakonnego w ujęciu biograficzno-narracyjnym

Podczas warsztatów analizie poddane będą materiały (wywiady biograficzno-narracyjne oraz indywidualne) zebrane w ramach badań na temat przemian form życia konsekrowanego po 1945 roku w Polsce (projekt wciąż trwa). Badania dotyczą przemian organizacji życia w klasztorze, powołań oraz ekonomiki klasztornej. Badaniu poddane są wybrane klasztory monastyczne (męskie i żeńskie).

16.11.2018

Jakub Gałęziowski (UW i Uniwersytet w Augsburgu)  Wojenne dzieci sowietów

Po raz drugi omawiać będziemy wywiady z kolekcji projektu CHIBOW (Children Born of War), w ramach którego gromadzone są historie życia dzieci poczętych z relacji z okupantem. Tym razem zajmiemy się dziećmi sowieckich ojców.

14.12.2018

Marcin Muszyński (UŁ)    Uczenie się starości – analiza doświadczania własnej starości

Sposób rozumienia starości zależny jest od kontekstu społecznego, kultury czy regionu świata w jakiej jednostka żyje, zmienia się także w obrębie jednego społeczeństwa. Nie pozwala to na jednoznaczne określenie początku starości. Historie życia osób starszych mają pozwolić nam na zrozumienie doświadczenia starości: jakie znaczenia jej nadają i jak się jej uczą.

11.01.2019

Anna Jarkiewicz (UŁ)       Społeczno-biograficzne doświadczenia osób z zaburzeniem psychicznym

W trakcie spotkania poddamy analizie wywiady z osobami cierpiącymi na zaburzenie psychiczne, które zostały przeprowadzone w organizacjach samopomocowych oferujących pomoc dla osób z powyższym problemem. Projekt badawczy znajduje się we wczesnej fazie realizacji – dotychczas (od marca 2018) zgromadzono 16 wywiadów w dwóch tego typu instytucjach na terenie miasta powyżej 500 tys. mieszkańców.

Serdecznie zapraszamy

Kaja Kaźmierska i Katarzyna Waniek