• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

Konferencja: Innowacje społeczne na wsi

Konferencja: Innowacje społeczne na wsi
Opublikowano 10 września 2020 w: Aktualności, Komunikaty Sekcja Socjologii Wsi i Rolnictwa, Konferencje

informujemy, że uległa zmianie forma konferencji naukowej „Innowacje społeczne na wsi”, organizowanej przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytet Wrocławski oraz Sekcję Socjologii Wsi i Rolnictwa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Wydarzenie odbędzie się – tak jak planowano – 26 października 2020 roku, jednak organizatorzy zmuszeni są przenieść obrady do Internetu.
Zmiana formy ze stacjonarnej na wirtualną wynika z Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (na terenie którego pierwotnie odbywać się miała konferencja) z dnia 31 sierpnia 2020 roku w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19. Na mocy tego zarządzenia został wprowadzony zakaz m.in. organizacji konferencji z udziałem osób spoza wspólnoty ww. Uczelni.
Ze względu na zmianę formy bierny udział w konferencji jest bezpłatny. Opłata za udział czynny tj. wygłoszenie referatu i zgłoszenie materiałów do publikacji wynosi 150 zł. Termin nadsyłania kart zgłoszenia zostaje przesunięty na 30 września 2020 roku. O akceptacji tematu wystąpienia organizatorzy poinformują do 05 października 2020 roku. Dane dotyczące platformy wykorzystanej do transmisji wydarzenia online i kod dostępu zostaną podane uczestnikom po opracowaniu programu konferencji.
W załączeniu znajdą Państwo drugi komunikat konferencyjny (zawierający aktualne i szczegółowe informacje) oraz uaktualnioną wersję Karty Zgłoszenia (dla osób, które jeszcze nie zgłosiły swego udziału) – wypełnioną kartę prosimy przesłać na adres e-mail p. Agnieszki Tworzyk:  agnieszka.tworzyk@ur.krakow.pl