• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności » Rozstrzygnięcie 3. edycji Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej

Rozstrzygnięcie 3. edycji Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej

Rozstrzygnięcie 3. edycji Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej
Opublikowano 30 października 2019 w: Aktualności

Konkurs został zorganizowany po raz trzeci na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Polskim Towarzystwem Socjologicznym, Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Instytutem Filozofii i Socjologii) i Instytutem Studiów Politycznych PAN jako wydawcą kwartalnika „Kultura i Społeczeństwo”. Rozstrzygnięcie zostało jak zwykle ogłoszone w Międzynarodowym Dniu Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, 17 października 2019 r., podczas sesji popularno-naukowej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Nagrody przyznane przez Kapitułę Konkursu pod przewodnictwem przedstawicielki PTS Kol. Jolanty Grotowskiej-Leder –otrzymały:

Małgorzata Kostrzyńska za monografię Stowarzyszanie się „wykluczonych”. Przykład bezdomności, wydaną w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018 – w kategorii: autorska (współautorska) praca naukowa z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Nagroda w tej kategorii została sfinansowana przez PTS, APS IFiS, ISP PAN oraz przez dr. Alka Tarkowskiego. Wręczyła ją reprezentująca Zarząd Główny PTS Kol. Iwona Zielińska. Z jej rąk dyplomy otrzymali również współautorzy pracy zbiorowej pod red. Pawła Poławskiego pt. „Warunkowość i kontraktualizm w pomocy społecznej”, wydanej w IPISS, Warszawa 2018 r., której przyznano wyróżnienie pozaregulaminowe.

Ewa Wołkanowska-Kołodziej za cykl trzech artykułów prasowych: „Niewidzialne”, “To co nie żal umierać?” oraz “Głuche dzieci: Polsko, usłysz nas”, które zostały opublikowane na łamach dodatku do Gazety Wyborczej „Duży Format” w okresie od 28 stycznia 2019 r. do 10 czerwca 2019 r. – w kategorii: autorski (współautorski) materiał prasowy/medialny dotyczący problematyki przezwyciężenia ubóstwa i wykluczenia społecznego. Trzeba zaznaczyć, że Ewa Wołkanowska-Kołodziej zdobyła nagrodę w tej samej kategorii także w poprzedniej edycji Konkursu, a w tym roku Kapituła wyróżniła dodatkowo autorkę reportażu radiowego pt.:„0 17 lat więcej” wyemitowanego w programie internetowym i cyfrowym DAB + ”Czwórka” Dominikę Klimek.

Gratulujemy obu laureatkom oraz autorom wyróżnionych prac.