• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności » Refleksyjne MIASTO (Gdańsk 22-23 czerwca 2023)

Refleksyjne MIASTO (Gdańsk 22-23 czerwca 2023)

Refleksyjne MIASTO (Gdańsk 22-23 czerwca 2023)
Opublikowano 30 maja 2023 w: Aktualności

Konferencja Sekcji Socjologii Miasta PTS organizowana przy współudziale: Kongresu Ruchów Miejskich i Oddziałów Poznańskiego oraz Gdańskiego PTS.

Konferencja zaplanowana została jako impreza poprzedzająca Kongres Ruchów Miejskich, który odbędzie się w Gdańsku, na terenie Politechniki, w weekend 23-25 czerwca. Koincydencja obydwu wydarzeń nie jest jedynie przypadkiem współpracy badaczy i aktywistów miejskich – która ma w tym przypadku miejsce – ale również próbą przyjrzenia się refleksyjnemu miastu, parafrazując mająca już prawie dwie dekady koncepcję reflexive urbanism. Przez refleksyjne miasto rozumiemy miasto, gdzie istnieje powiązanie pomiędzy badaniami i wiedzą teoretyczną akademii a przejawami samoorganizacji mieszkańców. Tradycja takich powiązań ma już w Polsce swoją historię, którą można datować na 2010 rok i pierwszy Kongres Ruchów Miejskich (tam powstały Tezy Miejskie), który odbyła się w Poznaniu w murach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Uczestniczyło w nim poza stosunkowo szeroką reprezentacją organizacji pozarządowych z różnych miast Polski grono socjologów i antropologów z afiliacjami akademickimi współtworzących później środowisko ruchów miejskich. Konferencja, do udziału w której zapraszamy, będzie stwarzała po raz kolejny infrastrukturę dla powiązań pomiędzy praktyką badawczą, a praktyką aktywistyczną na gruncie wspólnoty miejsca i czasu.

Osoby uczestniczące w wydarzeniu prosimy o dokonywanie opłaty konferencyjnej na konto Polskiego Towarzystwa Socjologicznego: 90 1020 1013 0000 0002 0466 8150 (PKO BP), do 9 czerwca 2023 r.

Uwaga: Prosimy w opisie wpłaty podać (1) imię i nazwisko, (2) zwrot “Refleksyjne miasto” oraz (3) nazwę płatnika z nrem NIP, oraz (4) ew. informacje dotyczące wystawienia faktury.

Przypominamy również, że wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 200 zł dla członkiń i członków sekcji SM PTS, oraz 300 zł dla pozostałych osób. 

W razie jakichkolwiek problemów i pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowych Sekcji: sekcja.miasto.pts@gmail.com