• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności » Powołano Sekcję Socjologii Płci

Powołano Sekcję Socjologii Płci

Powołano Sekcję Socjologii Płci
Opublikowano 24 października 2018 w: Aktualności

28 września br. na wniosek grupy członkiń i członków PTS powołana została Sekcja Socjologii Płci. Inicjatywa ta wynika z chęci docenienia dorobku wielu badaczy i badaczek pracujących w paradygmacie badań genderowych, a także wzmocnienia, rozwijania i promowania studiów nad płcią. Powstanie Sekcji stanowi także odpowiedź na próby podważenia naukowego wymiaru badań socjologicznych nad płcią społeczno-kulturową, mających miejsce w debacie publicznej, a tym samym są działaniem chroniącym wolność badań naukowych.

Głównymi celami Sekcji, wyznaczającymi jej zakres działania, są:
• tworzenie sieci badaczy i badaczek społecznych zajmujących się problematyką genderową w Polsce, w tym wspieranie współpracy między przedstawicielkami i przedstawicielami różnych dziedzin nauki: socjologii, antropologii, filozofii, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa i innych.
• integracja środowiska badaczy i badaczek społecznych wykorzystujących perspektywę gender, pracujących w organizacjach badawczych, akademickich, związkach zawodowych i organizacjach pozarządowych;
• instytucjonalne wzmocnienie instytucji i organizacji włączających perspektywę płci w badania naukowe oraz programy studiów;
• wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu prowadzenia socjologicznych badań nad płcią społeczno-kulturową i uwzględniających płeć w badaniach;
• promowanie badań socjologicznych krytycznie włączających wymiar płci, których wyniki przedstawiają rzetelną wiedzę na temat płci społeczno-kulturowej;
• promowanie metod badawczych uwzględniających perspektywę gender i problematy żujących pozycję badacza / badaczki w procesie badawczym;
• popularyzacja wyników badań wśród szerokiego grona odbiorców, wychodzącego poza ramy stricte akademickie, na arenie krajowej i międzynarodowej.