• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Komunikaty Sekcji Socjologii Prawa Komunikaty: Oddzial Warszawski PTS » OW PTS i SSP PTS zapraszają: Po co społeczeństwu sądy i trybunały? Sądownictwo w perspektywie nauk społecznych

OW PTS i SSP PTS zapraszają: Po co społeczeństwu sądy i trybunały? Sądownictwo w perspektywie nauk społecznych

OW PTS i SSP PTS zapraszają: Po co społeczeństwu sądy i trybunały? Sądownictwo w perspektywie nauk społecznych
Opublikowano 29 stycznia 2016 w: Komunikaty Sekcji Socjologii Prawa, Komunikaty: Oddzial Warszawski PTS

Oddział Warszawski PTS oraz Sekcja Socjologii Prawa PTS serdecznie zapraszają na spotkanie nt. sądów i trybunałów.

Dominująca dyskusja nad sądami i trybunałami w Polsce jest silnie zdominowana podejściem prawniczym, przez co przybiera najczęściej formalny charakter. Rozpatruje się więc podstawy obowiązywania tych instytucji, ich wpisanie w zasadę trójpodziału władzy, formalną autonomię względem innych segmentów władzy, kompetencje albo ściśle proceduralnie albo teoretycznie. Nader często zatem poza obszarem zainteresowania pozostaje szerszy społeczny i polityczny kontekst, który silnie oddziałuje nie tylko na ich powstanie, ale też funkcjonowanie w świecie społecznym.

Proponowane Państwu spotkanie daje unikalną szansę odejścia od owego „formalistycznego skrzywienia” i prześledzenia mechanizmów, które pozostają dalekie zarówno od zdroworozsądkowych przekonań, jak również ściśle formalistycznych ujęć prawniczych, czy politycznych. Dysputa ogniskować się więc będzie przede wszystkim na roli instytucji wymiaru sprawiedliwości, w tym instytucji sądowniczych, takich jak Trybunał Konstytucyjny. Dyskutowana będzie ich relacja względem innych instytucji, zwłaszcza politycznych, przy użyciu uznanych narzędzi teoretycznych i rzetelnych metod badawczych nauk społecznych.

W spotkaniu wezmą udział:
dr Hanna Dębska (UP w Krakowie, ISS UW)
dr Jan Winczorek (WPiA UW)
Paweł Maranowski (ISP PAN)

Prowadzenie: dr Mikołaj Pawlak (IPSiR UW)

28 stycznia (czwartek), godz. 17:00, Pałac Staszica (ul. Nowy Świat 72), sala 200.

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1507559272879721/

W trakcie spotkania możliwy będzie zakup książki autorstwa referentki dr Hanny Dębskiej pt. “Władza, Symbol, Prawo. Społeczne tworzenie Trybunału Konstytucyjnego” (Warszawa 2015: Wydawnictwo Sejmowe).

Kilka słów o naszych gościach:

Jan Winczorek – dr, absolwent Instytutu Socjologii oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie adiunkt w Katedrze Socjologii Prawa WPiA UW, członek zarządu Sekcji Socjologii Prawa PTS. Naukowo zajmuje się m.in. teoretyczną socjologią prawa, socjologią instytucji prawnych i teorią prawa.

Hanna Dębska
 – dr nauk prawnych, socjolożka, adiunkt na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, doktorantka w Instytucie Studiów Społecznych UW, autorka licznych prac z zakresu socjologii prawa.

Paweł Maranowski – pracownik naukowy w Zakładzie Badań Elit i Instytucji Władzy Instytutu Studiów Politycznych PAN, analityk i badacz Centrum Analiz Strategicznych Collegium Civitas, członek zarządu Oddziału Warszawskiego PTS. Zainteresowania naukowe: socjologia polityki, procesy decyzyjne w polityce, teorie elit.