• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE
Opublikowano 8 sierpnia 2019 w: Aktualności

Warszawa-Łódź-Toruń-Kraków, 7 sierpnia 2019 r.

 

My niżej wymienieni członkowie byłego zespołu doradczego dla dyscypliny naukowej nauki socjologiczne do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych stwierdzamy, że opublikowana ostatnio przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lista wspomnianych czasopism wraz z ich punktacją w sposób znaczący odbiega od przedstawionych przez nas Ministerstwu propozycji.

W związku z tym zwracamy się do wszystkich przedstawicieli środowiska socjologicznego, którzy uważają, że opublikowana lista nie jest zgodna z ich oczekiwaniami  i propozycjami o BEZPOŚREDNIE zwracanie się do Komisji Ewaluacji Naukowej (KEN) i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiotowej sprawie i domaganie się uzasadnienia podjętych przez KEN i Ministerstwo decyzji.

 

Krzysztof Gorlach,

Krzysztof Konecki,

Marek Kucia,

Jacek Kurczewski,

Artur Pokropek,

Kazimierz Słomczyński,

Tomasz Szlendak