• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności » Opinia Polskiego Towarzystwa Socjologicznego dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych z dnia 24.06.2022 r.

Opinia Polskiego Towarzystwa Socjologicznego dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych z dnia 24.06.2022 r.

Opinia Polskiego Towarzystwa Socjologicznego dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych z dnia 24.06.2022 r.
Opublikowano 6 lipca 2022 w: Aktualności

Polskie Towarzystwo Socjologiczne wnosi o korektę w załączniku do rozporządzenia (Lp. 6 Dziedzina nauk społecznych pkt 8) nazwy dyscypliny „nauki socjologiczne” na „socjologia”. Nazwa „nauki socjologiczne” uznawana jest w środowisku socjologicznym za nieadekwatną i sprzeczną z ponad stuletnią tradycją uprawiania naszej dyscypliny w Polsce. Jest to ponadto nazwa tautologiczna, gdyż człon –logia już wskazuje, że socjologia jest nauką. Nazwa ta również nie odpowiada nazwom naszej dyscypliny przyjętym w innych krajach (sociology – j. angielski, Soziologie – j. niemiecki, sociologie – j. francuski, w którym powstała, sociología – j. hiszpański). Niefortunna nazwa „nauki socjologiczne” została wprowadzona przez min. Jarosława Gowina rozporządzeniem w 2018 i argumentem za jej stosowaniem było obejmowanie przez „nauki socjologiczne” poza socjologią również nauk o rodzinie. Opiniowane rozporządzenie wyodrębnia nauki o rodzinie jako oddzielną dyscyplinę, zatem ten jedyny argument za stosowaniem nazwy „nauki socjologiczne” stracił moc.

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego,

Przewodniczący,

Krzysztof T. Konecki