• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności Komunikaty Sekcja Socjologii Sportu » Ogłoszenie wyników II edycji Konkursu Sekcji Socjologii Sportu PTS na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z obszaru socjologii sportu

Ogłoszenie wyników II edycji Konkursu Sekcji Socjologii Sportu PTS na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z obszaru socjologii sportu

Ogłoszenie wyników II edycji Konkursu Sekcji Socjologii Sportu PTS na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z obszaru socjologii sportu
Opublikowano 18 grudnia 2019 w: Aktualności, Komunikaty Sekcja Socjologii Sportu

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się podczas seminarium Sekcji Socjologii Sportu PTS, które odbyło się na Uniwersytecie Warszawskim w dniu 13 grudnia 2019 r. Gościem specjalnym seminarium był prof. Ansgar Thiel z Uniwersytetu Eberharda Karola w Tybindze.

Wyimki z protokołu z prac jury:

  1. Jury pracowało w składzie:
  • dr Jakub Ryszard Stempień – przewodniczący;
  • dr Mateusz Grodecki – członek jury;
  • dr Radosław Kossakowski – członek jury;
  • dr Adriana Bartnik – zastępca czł. jury;
  • dr Przemysław Nosal – zastępca czł. jury.
  1. Do konkursu zgłoszono trzy prace licencjackie i jedną pracę magisterską.

 

  1. Jury odstąpiło od przyznania nagrody w kategorii prac magisterskich. Jury postanowiło przyznać wyróżnienie w kategorii prac licencjackich pani Karolinie Cejer za pracę pt. Społeczne postrzeganie płci w sporcie. Analiza sportu kobiecego (promotor: dr hab. R. Kossakowski). Praca została przygotowana na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku: socjologia.

 

  1. Uzasadnienie werdyktu:

Praca pani Karoliny Cejer stanowi bardzo rzetelną i trafną analizę społecznej kondycji kobiet w sporcie. Celnie mapuje kluczowe obszary problemowe dotyczące upłciowienia tego pola życia społecznego – nierównego dostępu do cennych zasobów (pieniądze, nagrody, uwaga medialna), segregacji systemowej czy uprawianych narracji. Opracowanie porusza zarówno aktualną kondycję świata sportu, jak i wskazuje na historyczne długie trwanie zjawiska nierówności na tle płci. Autorka opiera się tu na dokonanym przez siebie pogłębionym przeglądzie literatury przedmiotu; prezentuje zarazem wielowątkową analizę danych zastanych (statystyk, zestawień, klasyfikacji). W toku swojego wywodu pani Karolina Cejer wykazała się zmysłem socjologicznym, zacięciem analitycznym oraz rozwiniętą refleksyjnością. Wszystkie te cechy sprawiły, że Jury Konkursu zdecydowało się wyróżnić właśnie jej pracę.

 

Gratulujemy Laureatce konkursu i życzymy wielu sukcesów!