• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Komunikaty Sekcja Socjologii Sportu » Ogłoszenie wyników I edycji Konkursu Sekcji Socjologii Sportu

Ogłoszenie wyników I edycji Konkursu Sekcji Socjologii Sportu

Ogłoszenie wyników I edycji Konkursu Sekcji Socjologii Sportu
Opublikowano 15 listopada 2018 w: Komunikaty Sekcja Socjologii Sportu

Ogłoszenie wyników I edycji Konkursu Sekcji Socjologii Sportu PTS na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z obszaru socjologii sportu

 

 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się podczas corocznej konferencji Sekcji Socjologii Sportu PTS, która odbyła się na Uniwersytecie Gdańskim w dniach 6-7 listopada 2018 r. Uroczystość uświetnił referat wygłoszony przez laureatkę konkursu.

 

Wyimki z protokołu z prac jury:

  1. Jury pracowało w składzie:
  • dr Jakub Ryszard Stempień – przewodniczący;
  • dr Mateusz Grodecki – członek jury;
  • dr Radosław Kossakowski – członek jury;
  • dr Adriana Bartnik – zastępca czł. jury;
  • dr Przemysław Nosal – zastępca czł. jury.

 

  1. Do konkursu zgłoszono trzy prace magisterskie.

 

  1. Jury jednomyślnie postanowiło przyznać nagrodę główną pani Karolinie Szymie za pracę pt. Ucieleśnione w ruchu – polskie biegaczki profesjonalne w perspektywie antropologicznej (promotor: dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz). Praca została przygotowana na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku: etnologia i antropologia kulturowa.

 

  1. Uzasadnienie werdyktu:

Praca magisterska pani Karoliny Szymy jest pracą niezwykle dojrzałą i bogatą zarówno w warstwie przygotowania teoretycznego, jak i wykonanego projektu badawczego. Praca – którą doskonale się czyta dzięki sprawnościom i kompetencjom językowym Autorki – podejmuje oryginalny temat stosunku biegaczek profesjonalnych do swojego ciała (w kontekście m.in. zawodów sportowych, pracy z ciałem i nad ciałem oraz kobiecości). Autorka stawia więc interesujące i trudne pytania o relację zawodniczek i ich własnej cielesności i konsekwentnie dąży do uzyskania na nie odpowiedź. Pracę cechuje duża refleksyjność, a Autorka pracuje z literaturą w sposób pogłębiony, krytyczny i – jak już stwierdzono wyżej – dojrzały. Zaznaczyć należy, że pani Szyma wykonała ciekawe, kompetentne, rozbudowane i wymagające badanie, daleko wykraczające poza wymogi stawiane pracom magisterskim. Z jednej bowiem strony dotarła do trudno dostępnych respondentów (biegaczki profesjonalne, w tym m.in. mistrzyni Polski), przeprowadzając z nimi niełatwe wywiady jakościowe, a z drugiej strony dane pochodzące z wywiadów rzeczowo, pomysłowo i kompetentnie uzupełniane są zapiskami autoetnograficznymi z dziennika badawczego. Całość jest w pewien sposób domykana i wieńczona przez nakręcony film, stanowiący ważny appendix do pracy. Wnioski i ustalenia badawcze (prezentowane w układzie: perspektywa wewnętrzna versus perspektywa zewnętrzna) należy uznać za istotne dla antropologii ciała i socjologii ciała oraz antropologii sportu i socjologii sportu. W ocenie jury niezwykle ważne z punktu widzenia tych subdyscyplin byłoby opublikowanie ustaleń badawczych nawet nie tyle w postaci artykułu naukowego, co wręcz w formie książkowej.

 

Gratulujemy Zwyciężczyni konkursu i życzymy wielu naukowych sukcesów!