• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności » Ogłoszenie Nagród w V edycji Konkursu im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej

Ogłoszenie Nagród w V edycji Konkursu im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej

Ogłoszenie Nagród w V edycji Konkursu im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej
Opublikowano 27 października 2021 w: Aktualności

Nagrodę im. prof. Elżbiety Tarkowskiej w V edycji konkursu otrzymała Ilona Berezowska za artykuł „Doba na ulicy” w Magazynie Integracja nr 1 (165) z 2021 r. opublikowany 18 lutego 2021 r. również przez portal Niepełnosprawni.pl pod tytułem „Jak wygląda zimą doba na ulicy?” To nagroda za materiał prasowy/medialny dotyczący problematyki przezwyciężania ubóstwa i wykluczenia społecznego. W uzasadnieniu Kapituły Konkursu podkreślono, że autorka wykorzystując oszczędne środki wyrazu ukazała istotę problemu zbiorowości bezdomnych z pieczołowitością oddając społeczny i emocjonalny kontekst towarzyszący organizowaniu przez nich trudnej codzienności. W opisach życia bohaterów reportażu nawiązała przy tym wprost do koncepcji „współczynnika humanistycznego” z książki Patronki konkursu „Zrozumieć biednego”.

Wyróżnienie otrzymał Dariusz Faron za reportaż pt. „Jeszcze będzie lepiej, córciu!”, który ukazał się w Magazynie Wirtualna Polska w wydaniu z  3 czerwca 2021 r. Poruszająco  zostały w nim ukazane problemy życia rodziny z diagnozą zespołu Downa córki i chorobą syna oraz bezradność instytucji lokalnych wobec jej problemów, a jednocześnie optymizm związany z mobilizacją społeczności lokalnej do niesienia pomocy.

W kategorii prac naukowych w tej edycji nagroda nie została przyznana.

W załączeniu  informacja o przyznanej nagrodzie i wyróżnieniu z uzasadnieniem podpisana przez Przewodniczącą Kapituły Kol. Jolantę Grotowską-Leder, która przewodzi Sekcji Pracy Socjalnej PTS.