• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności » Odszedł Profesor Władysław Misiak

Odszedł Profesor Władysław Misiak

Odszedł Profesor Władysław Misiak
Opublikowano 8 lutego 2021 w: Aktualności

Z przykrością zawiadamiam, że nie żyje profesor doktor habilitowany Władysław Misiak (21.03.1936-4.02.2021). W środowisku socjologicznym cieszył się dużym autorytetem jako znawca narodowych kultur organizacyjnych oraz socjologii wsi i miasta. Wydał 160 prac naukowych w tym 15 monografii.

Swoją karierę naukową rozpoczynał na Uniwersytecie Wrocławskim, od połowy lat 90. pracował w Katedrze Socjologii Zmian Społecznych w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Z oddaniem angażował się w sprawy organizacyjne uczelni i działalność społeczną. Pełnił funkcje prodziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UWr, prodziekana Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW, prorektora uczelni niepublicznej Collegium Varsoviense w Warszawie. Był prezesem Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju i Integracji Europejskiej – Europa Felix, wiceprezesem Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, członkiem Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim oraz ECOVAST Sekcji Polskiej Europejskiego Ruchu Odnowy Wsi i Małych Miast, ekspertem Narodowego Centrum Nauki i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a także redaktorem czasopisma „Cogitatus”.

Cześć Jego Pamięci!

                                                                                 Krystyna Leśniak-Moczuk