- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Zawiadomienie o śmierci Arkadiusza Peiserta

Wstrząśnięci nieoczekiwaną wiadomością, z ogromnym smutkiem

zawiadamiamy

o śmierci naszego Drogiego Kolegi

z Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych

Uniwersytetu Gdańskiego,

aktywnego członka Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

oraz European Sociological Association

dra Arkadiusza Peiserta

Łączymy się w bólu z Jego Żoną i trójką małych Dzieci

koleżanki i koledzy

z Instytutu

oraz Oddziału Gdańskiego PTS

zawiadomienie AP [1]

Załączniki