• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Komunikaty: Oddzial Warszawski PTS » Oddział Warszawski PTS zaprasza: „Przekroczyć granice”: wokół książki Rafała Wiśniewskiego Transgresja kompetencji międzykulturowych. Studium socjologiczne młodzieży akademickiej

Oddział Warszawski PTS zaprasza: „Przekroczyć granice”: wokół książki Rafała Wiśniewskiego Transgresja kompetencji międzykulturowych. Studium socjologiczne młodzieży akademickiej

Oddział Warszawski PTS zaprasza: „Przekroczyć granice”: wokół książki Rafała Wiśniewskiego Transgresja kompetencji międzykulturowych. Studium socjologiczne młodzieży akademickiej
Opublikowano 1 grudnia 2016 w: Komunikaty: Oddzial Warszawski PTS

Oddział Warszawski PTS zaprasza na spotkanie: „Przekroczyć granice”: wokół książki Rafała Wiśniewskiego Transgresja kompetencji międzykulturowych. Studium socjologiczne młodzieży akademickiej.

Szacuje się, że do 2020 roku co najmniej kilkanaście procent studentów przed uzyskaniem dyplomu w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego odbędzie edukację za granicą. Tak prognozowana intensyfikacja obcowania młodzieży z przedstawicielami różnych kultur, niosła będzie za sobą wiele wyzwań zarówno jednostkowych, jak i społecznych, potrzebę ustawicznych interakcji w różnych kontekstach. Młodzi zmuszeni będą więc do podejmowania ciągłej aktualizacji widzenia i opisywania siebie, swojej grupy i tych, których postrzegać będą jako obcych. Więcej informacji na stronie: http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1190.

Celem naszego spotkania jest dyskusja nie tyle nad postępującą dyferencjacją w zasadzie wszystkich krajów Unii Europejskiej, co nad powodowaną nią koniecznością współpracy
w różnych obszarach. Ta zaś nie może odbywać się bez posiadania odpowiednich kompetencji międzykulturowych, o których tak szeroko pisze Wiśniewski. Zainspirowani tą lekturą poruszać będziemy się wokół ciągłej próby przekraczania granic. To oczywiste stwierdzenie dotyczące trangresyjnych działań nasuwa wiele pytań dotyczących zarówno sposobów postępowania ludzi w odmiennych układach aksjologiczno-normatywnych, jak i ich sytuacji
w momencie powrotu do własnego kraju a przede wszystkim kontaktów międzykulturowych. Publikacja będzie także doskonałą okazją do przybliżenia własnych doświadczeń, przez zaproszonych gości, w zakresie tytułowej problematyki.

W dyskusji udział wezmą:
dr hab. Leszek Korporowicz (ISM UJ)
dr hab. Sławomir Łodziński, prof. UW (IS UW)
prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz (IS UKSW)

Prowadzenie: dr hab. Rafał Wiśniewski (IS UKSW)

9 grudnia (piątek), godz. 15:00, Pałac Staszica (ul. Nowy Świat 72), sala 242.

Kilka słów o naszych gościach:

Dr hab. Leszek Korporowicz – pracownik naukowy w Instytucie Studiów Międzykulturowych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Współzałożyciel i pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, współzałożyciel Ukraińsko-Polskiego Centrum Studiów Europejskich w Kijowie, organizator seminariów i międzynarodowych programów badawczych i wydawniczych, w tym Jagiellońskich Studiów Kulturowych. Autor kilkudziesięciu artykułów i książek naukowych z obszaru studiów kulturowych i badań ewaluacyjnych, jak: “Ewaluacja w edukacji”, ale także w dziedzinie socjologii kultury (“Tworzenie sensu. Język, kultura, komunikacja”, “Osobowość i komunikacja w społeczeństwie transformacji”, „Socjologia kulturowa”). Od kilku lat prowadzi prace nad metodologicznymi i aksjologicznymi podstawami edukacji, ewaluacji i komunikacji międzykulturowej.

Dr hab. Sławomir Łodziński – pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Socjologii UW. Główne obszary zainteresowań naukowych to socjologia etniczności, ochrona praw mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, polityka państwa wobec mniejszości oraz cudzoziemców (imigracji) oraz kwestie wielokulturowości (mam publikacje z wymienionych problemów). Ostatnie publikacje to: „Niepolityczna polityka? Kształtowanie się polityki migracyjnej w Polsce w latach 1989 – 2016 (kwiecień), „Centre of Migration Research Working Paper” 2016, Nr 90 (148); (współredakcja i współautor razem z Katarzyną Warmińską i Grzegorzem Gudaszewskim) książki pt. “Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności z 2011 roku” (Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015).

Prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz (1946) Absolwent Instytutu Socjologii UW. Uczeń Profesora J. Chałasinskiego. Pracował m. in w IFiS PAN (1976-1986), Instytucie Socjologii UWr (1986-1994), Katedrze Socjologii SGGW(2008-2014). W Instytucie Socjologii UKSW w latach 2000-2008 i od 2014. Autor ponad stu prac z socjologii religii, kultury, socjologii organizacji.