• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Komunikaty: Oddzial Warszawski PTS » Oddział Warszawski PTS zaprasza: Polski Greenpoint a Nowy Jork. Gentryfikacja, stosunki etniczne i imigrancki rynek pracy

Oddział Warszawski PTS zaprasza: Polski Greenpoint a Nowy Jork. Gentryfikacja, stosunki etniczne i imigrancki rynek pracy

Oddział Warszawski PTS zaprasza: Polski Greenpoint a Nowy Jork. Gentryfikacja, stosunki etniczne i imigrancki rynek pracy
Opublikowano 3 stycznia 2017 w: Komunikaty: Oddzial Warszawski PTS

Oddział Warszawski PTS i Sekcja Socjologia Ekonomicznej PTS zapraszają na spotkanie pt. Polski Greenpoint a Nowy Jork. Gentryfikacja, stosunki etniczne i imigrancki rynek pracy.

Punktem wyjścia dyskusji będzie książka autorstwa Anny Sosnowskiej, która ukazała się w 2016 roku w Wydawnictwie Scholar
http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_c=1_5&id_p=2497

Anna Sosnowska (OSA UW) widzi Nowy Jork jako stolicę świata i miniaturę świata. Wnioski z badań etnograficznych przeprowadzonych wśród migrantów z Polski w Greenpoint, dzielnicy tej metropolii, proponuje przenosić na inne konteksty, m.in.:
-miejsca migrantów w społeczeństwach globalnej północy,
-stosunków rasowo-etnicznych w USA i hierarchii geopolitycznych na całym globie,
-polskiej transformacji ustrojowej,
-zmian (lub utrzymania) peryferialnej pozycji Polski w świecie,
-dominacji miast we współczesnym świecie i rozsadzającej ich dwoistości.

W dyskusji wezmą udział:
Izabella Bukraba-Rylska (IRWiR PAN), Paweł Kaczmarczyk (OBM UW), Anna Sosnowska (OSA UW).

Spotkanie poprowadzi Anna Horolets (UG).

W trakcie spotkania będzie można kupić książkę.

piątek, 13 stycznia 2017 r., godz. 17.00, Warszawa, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala 242.

https://www.facebook.com/events/589645854552875/

Informacje o naszych gościach:
Anna Sosnowska jest adiunktem w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania nad migracjami z Europy Wschodniej i innych regionów peryferyjnych do Stanów Zjednoczonych, historycznymi związkami między zacofaniem gospodarczym a migracjami zarobkowymi, metropoliami jako skupiskami migrantów, hipsterów i biznesu. Stypendystka New School for Social Research (1994), Institut für die Wissenschaften vom Menschen (1997), Fulbrighta (2003), Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2005, 2007). Opublikowała książkę Zrozumieć zacofanie. Spory historyków o Europę Wschodnią (2004).

Izabella Bukraba-Rylska, absolwentka warszawskiej polonistyki, socjolog, pracuje w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN i w Instytucie Socjologii UW. Autorka około 300 publikacji, w tym kilkunastu książek, m.in. Socjologia wsi polskiej (2008), W stronę socjologii ucieleśnionej (2013). Zajmuje się problematyką kultury wiejskiej oraz socjologią organoleptyczną. Aktualnie kończy badania nad doświadczaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego w czterech wybranych wsiach, koncentrując uwagę na aspekcie emocjonalnym i somatycznym.

Paweł Kaczmarczyk, dyrektor Ośrodka Badan nad Migracjami UW. Obecny obszar zainteresowań to szeroko pojęta ekonomia migracji, w szczególności przyczyny i konsekwencje międzynarodowych migracji zarobkowych, zależności między mobilnością a rynkiem pracy oraz zagadnienia polityki migracyjnej. Autor i współautor wielu artykułów i książek o tej problematyce, m.in. Migracje zarobkowe w dobie przemian (2006), Krajobrazy migracyjne Polski (2012). Członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów (2008-2011), współpracownik m.in. IZA, TFMI, FISA, korespondent SOPEMI przy OECD.

Anna Horolets prowadziła badania nad czasem wolnym migrantów z Polski w metropolii chicagowskiej (2014), interesuje się relacją między czasem wolnym a tożsamością migrantów a także różnymi rodzajami mobilności przestrzennej (np. turystycznej i migracyjnej). Autorka książki Konformizm, bunt, nostalgia. Turystyka niszowa z Polski do krajów byłego ZSRR (2013). Pracuje na Uniwersytecie Gdańskim.