• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Komunikaty: Oddzial Warszawski PTS » Oddział Warszawski PTS zaprasza: Kontrola społeczna – komu służy i jak działa?

Oddział Warszawski PTS zaprasza: Kontrola społeczna – komu służy i jak działa?

Oddział Warszawski PTS zaprasza: Kontrola społeczna – komu służy i jak działa?
Opublikowano 13 stycznia 2017 w: Komunikaty: Oddzial Warszawski PTS

Katedra Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSiR UW, Sekcja Socjologii Dewiacji i Kontroli Społecznej PTS oraz Oddział Warszawski PTS zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt. Kontrola społeczna – komu służy i jak działa?

Konferencja odbędzie się w dniu 17 marca 2017 roku w Warszawie w gmachu Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Podchorążych 20.

Nadsyłanie propozycji referatów: do 31 stycznia 2017 r.

Tegoroczną konferencję poświęcamy problematyce kontroli społecznej. Proponujemy dyskusję o środkach, metodach, strategiach i stylach działania kontroli społecznej stosowanych współcześnie w obszarze rozmaitych polityk publicznych.

Celem konferencji jest poszukiwanie odpowiedzi m.in. na pytania:
– jak współcześnie rozumiany jest ład społeczny podtrzymywany siłami kontroli społecznej?
– jak identyfikowane są zagrożenia ładu społecznego stanowiące wyzwania dla przeciwdziałającej im kontroli społecznej?
– jak przebiegają procesy instytucjonalizacji kontroli społecznej w jej aspektach ideologicznych, prawnych, organizacyjnych, profesjonalnych, ekonomicznych?
– jakie środki kontroli społecznej uznaje się za właściwe dla skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom? Jaki jest stopień ich społecznej akceptacji?
– jakie zmiany strategii i stylów działania kontroli społecznej postulowane są w ramach poszczególnych polityk publicznych?
– w jakiej postaci występują i jakie mają znaczenie niezinstytucjonalizowane formy kontroli społecznej?

Do udziału w konferencji zapraszamy zainteresowanych jej problematyką badaczy, praktyków, doktorantów i studentów.

Przewidziana jest publikacja najlepszych wystąpień konferencyjnych.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Terminy:
Nadsyłanie propozycji referatów: 31 stycznia 2017 r.
Formularz dostępny jest tutaj: http://www.ipsir.uw.edu.pl/o-instytucie/katedry-i-zaklady/katedra-socjologii-norm–dewiacji-i-kontroli-spolecznej/konferencja-2017
Ogłoszenie programu konferencji: 15 lutego 2017 r.
Konferencja: 17 marca 2016 r.

Miejsce:
Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW (ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa).

Komitet naukowy:
prof. dr hab. Jerzy Kwaśniewski – przewodniczący
prof. dr hab. Andrzej Potocki
doc. dr Joanna Zamecka
dr Monika Abucewicz
dr Piotr Kulas
dr Mikołaj Pawlak
dr Piotr Raźniewski

Komitet organizacyjny:
doc. dr Joanna Zamecka – przewodnicząca
dr Mikołaj Pawlak
mgr Izabela Sakson-Szafrańska (izabela.sakson-szafranska@student.uw.edu.pl) – sekretarz

WWW

FACEBOOK