• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

Sekcja Socjologii Sportu PTS

Sekcja Socjologii Sportu PTS
Opublikowano 8 września 2017 w: Komunikaty Sekcja Socjologii Sportu

Sekcja Socjologii Sportu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego powstała we wrześniu 2016 roku. Stanowi ona przestrzeń współpracy socjolożek i socjologów zajmujących się społeczną refleksją nad sportem. Efektem tej kooperacji są cykliczne seminaria, dyskusje oraz międzynarodowe konferencje. Członkowie Sekcji mają w swoim dorobku również szereg tematycznych monografii oraz publikacji w czasopismach. Sekcja liczy aktualnie 24 osoby.

 

ZARZĄD SEKCJI SOCJOLOGII SPORTU PTS

Wojciech Woźniak (UŁ) – wojciech.wozniak@uni.lodz.pl – przewodniczący

Radosław Kossakowski (UG) – radkoss@wp.pl – vice-przewodniczący

Honorata Jakubowska (UAM) – honorata@amu.edu.pl – vice-przewodnicząca

Przemysław Nosal (UAM) – przemyslaw.nosal@gmail.com – sekretarz

Dobrosław Mańkowski (UG) – dobimank@wp.pl – skarbnik

 

WYBRANE TEMATYCZNE PUBLIKACJE CZŁONKÓW SEKCJI

Książki:

Antonowicz, D., Kossakowski, R., Szlendak, T. (2015). Aborygeni i konsumenci. Warszawa: IFiS PAN.

Jakubowska, H. (2014). Gra ciałem. Praktyki i dyskursy różnicowania płci w sporcie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jakubowska, H. (2017). Skill Transmission, Sport and Tacit Knowledge. A Sociological Perspective. Abington: Routledge.

Jakubowska, H., Nosal P. (red.) (2017). Socjologia sportu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Konecki, K. (2012). Czy ciało jest świątynią duszy? Współczesna praktyka jogi jako fenomen psychospołeczny. Warszawa: Difin.

Kossakowski, R. (red.) (2013). Futbol i cała reszta. Sport w perspektywie nauk społecznych (współredakcja: Stachura K., Strzałkowska A., Żadkowska M.). Pszczółki: Wydawnictwo Orbis Exterior.

Kossakowski, R. (red.) (2013). Sport, sportowcy, kibice. Perspektywa socjologiczna (współredakcja: Michałowski L.) Pszczółki: Orbis Exterior.

Kossakowski, R. (red.) (2015) Modern futbol a świat kibiców. Interdyscyplinarne studia nad kulturą futbolu. (współredakcja: Kurowski J., Nowakowski J.), Pszczółki: Orbis Exterior.

Mazurkiewicz, M. (2014). Baseball i piłka nożna w amerykańskiej i polskiej kulturze jako przykład współczesnego mitu i rytuału, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Nosal, P. (2014). Technologia i sport. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.

Stempień, J.R. (red.) (2015). Ciało, medycyna, sport w kontekstach kulturowych i społecznych. (współredakcja: Wieczorek M.), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Stempień, J.R. (red.) (2017). Moda na bieganie – zapiski socjologiczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 

Monograficzne numery czasopism:

Jakubowska, H. (2013). Człowiek i Społeczeństwo. Tom: „Sport kobiet i mężczyzn – uwarunkowania, różnice, granice”, XXXVI(1).

Kossakowski, R. (red.) (2015). Miscellanea Anthropologica et Sociologica. Tom: „The social phenomenon of football”, 4(16).

Woźniak, W. (red.) (2015). Przegląd Socjologii Jakościowej. Tom: „Sport w dyskursie, dyskurs sportu”, XI(2).

Woźniak, W., Kaźmierska, K. (red.) (2013). Przegląd Socjologiczny. Tom: “Globalization and glocalization of football. Theoretical considerations and empirical efforts”, 62(3).

 

Artykuły:

Antonowicz, D., Wrzesiński, Ł. (2009). Kibice jako wspólnota niewidzialnej religii, Studia Socjologiczne, 1(192).

Antonowicz, D., Grodecki, M. (2016). Missing the goal: Policy evolution towards football-related violence in Poland (1989-2012). International Review for the Sociology of Sport.

Burdyka, K. (2015). Kibice a proces przemian piłkarstwa amatorskiego na polskiej wsi. W: R. Kossakowski, J. Kurowski, J. Nowakowski (red.), Modern futbol a świat kibiców. Pszczółki: Orbis Exterior

Burdyka, K. (2015). Strategie działania amatorskich klubów piłkarskich a pobudzanie potencjałów społecznych polskiej wsi. W: H. Podedworna, A. Pilichowski, W. Knieć (red.), Nowi sprawcy zmian społecznych na wsi. Warszawa: Wydawnictwo SGGW

Burdyka, K., Burdyka, K. (2014). Wpływ zjawiska „futbolizacji” na kulturę współczesnej wsi polskiej. Wieś i Rolnictwo, 165 (4).

Gońda, M. (2013). Supporters’ Movement „Against Modern Football” and Sport Mega Events: European and Polish Contexts, Przegląd Socjologiczny, 3 (62).

Grodecki, M. (2016). „Święta wojna” klasy średniej. „Industrialna kultura” kibicowania klubom piłki ręcznej wobec wolnorynkowej nostalgii. Studia Socjologiczne, 4(223).

Grodecki, M. (2017). Building social capital: Polish football supporters through the lens of James Coleman conception. International Review for the Sociology of Sport.

Jakubowska, H. (2015). Are women still the ‘other sex’: gender and sport in the Polish mass media. Sport in Society: Cultures, Commerce, Media, Politics, 18(2).

Jakubowska, H., Channon, A. and Matthews, Ch. (2016). Gender, Media and Mixed Martial Arts in Poland: The Case of Joanna Jędrzejczyk’, Sport and Social Issues, 40.

Jakubowska H. and Licen, S. (2017). The role of newspapers in the formation of gendered national identity: Polish coverage of women’s and men’s basketball championships. International Review for the Sociology of Sport.

Kossakowski R. (2017). From communist fan clubs to professional hooligans : a history of Polish fandom as a social process. Sociology of Sport Journal.

Kossakowski, R., Antonowicz D., Szlendak T. (2017). Polish ultras in the post-socialist transformation. Sport in Society.

Kossakowski, R. (2015). Where are the hooligans? Dimensions of football fandom in Poland. International Review for the Sociology of Sport.

Mazurkiewicz, M. (2011). Some Observations about Ritual in Sport. Studies in Physical Culture and Tourism, 4 (18).

Mazurkiewicz, M. (2016). Motywy sportowe w polskiej sztuce międzywojennej — rekonesans. W: A. Gemra (red.), Literatura i kultura popularna XXII. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.

Mazurkiewicz, M. (2016). Religijność w polskim futbolu – wybrane aspekty. W: A. Ostrowski (red.), Modern futbol a świat kibiców 2. Interdyscyplinarne studia nad kulturą futbolu, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Niedbalski, J. (2016). „Wychodzenie z cienia” – analiza procesu ujawnienia i samoakceptacji własnej niepełnosprawności przez sport. Kultura i Społeczeństwo, 3.

Niedbalski, J. (2015). The process of becoming an active disabled person – the psycho-social mechanisms of sport’s influence on physically disabled individuals. Polish Sociological Review, 4(192).

Niedbalski, J. (2015). Przemiany percepcji własnego ciała przez osoby z niepełnosprawnością fizyczną uprawiające sport. Studia Socjologiczne, 3(218).

Nosal, P. (2015). Społeczne ujęcie sportu. (Trudne) definiowanie zjawiska i jego dyskurs. Przegląd Socjologii Jakościowej, 2 (12).

Nosal, P. (2015). Sport catalogue of the Others. “The Otherness” as a perspective in social sport studies. Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 4 (16),

Nosal, P. (2017). Trzy żywoty Oscara Pistoriusa. Kultura Współczesna, 1(94).

Stempień J. R. (2015), Ladies and gentlemen… On your marks, get set, go! About leisure time sport and the popularity of running among men and women. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 4 (55).

Stempień, J.R. (2016). Ku źródłom polskiej mody na bieganie – perspektywa nietzscheańska Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 4 (58).

Stempień J.R. (2014). Płeć maratonu. Sport czasu wolnego w doświadczeniu kobiet. Kultura i Społeczeństwo, 1.

Woźniak, W. (2017). Polityka wobec sportu. Sport jako element polityki publicznej. Problemy polityki społecznej, 37(2).

Woźniak, W. (2015). Euro 2012 i Kraków 2022. Polskie elity polityczne wobec wielkich imprez sportowych. Przegląd Socjologii Jakościowej, XI(2).

Woźniak, W. (2013). O użyteczności koncepcji paniki moralnej jako ramy analitycznej dla badań nad zjawiskiem przemocy około futbolowej. W: R. Kossakowski i inni (red.), Futbol i cała reszta. Sport w perspektywie nauk społecznych. Pszczółki: Wydawnictwo Orbis Exterior.

 

KONFERENCJE

1st Annual Conference of Sociology of Sport Section at Polish Sociological Association – Politics and Policy of Sport and Recreation – Łódź, 20-22.09.2017

Co największa impreza sportowa w dziejach III RP dała polskiemu społeczeństwu? Dyskusja z okazji 5. rocznicy UEFA Euro 2012 – Warszawa, 28.06.2017

II Seminarium Sekcji Socjologii Sportu PTS – Poznań, 12.05.2017

I Seminarium Sekcji Socjologii Sportu PTS – Łódź, 17.02.2017

International Sociological Conference – Sport in sociology. Sociology about sport – Poznań, 21-22.04.2016

 

GRUPA DYSKUSYJNA

Grupa dyskusyjna – https://www.facebook.com/groups/381385892025213/