• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

Nagrody PTS za 2022

Nagrody PTS za 2022
Opublikowano 28 czerwca 2023 w: Aktualności

NAGRODA im. FLORIANA ZNANIECKIEGO

Nagroda I stopnia

Anna Skiba (Wydział Socjologii, Uniwersytet Warszawski), za pracę „Wariat, opętany, chory na depresję, człowiek zestresowany – kulturowe koncepcje choroby psychicznej na Jawie” napisana pod kierunkiem dr Barbary Bossak-Herbst.

Nagroda II stopnia

Katarzyna Krzemińska (Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński), za pracę „Jaka przyszłość czeka relacje ludzi i zwierząt. Perspektywa narracyjna w badaniu organizacji działających na rzecz praw zwierząt w Polsce” napisana pod kierunkiem dr hab. prof. UJ Aleksandry Wagner.

Aleksander Walas (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki) za pracę „Immersyjna rzeczywistość wirtualna jako środowisko badań społecznych. Wpływ obecności ucieleśnionego agenta na poziomie wykonania zadania Stroopa” napisana pod kierunkiem dr hab. prof. UŁ Alicji Łaskiej-Formejster.

Piotr Statucki (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki za pracę „Konstruowanie pamięci w przestrzeni łódzkich Bałut. Analiza socjologiczna” napisana pod kierunkiem prof. dr hab.  Krzysztofa Koneckiego.


NAGRODA im. STANISŁAWA OSSOWSKIEGO

Łukasz Moll  za książkę Nomadyczna Europa. Poststrukturalistyczne granice europejskiego uniwersalizmu. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK (FNP) 2021.


NAGRODA im. ALEKSANDRA MATEJKI za najlepszą pracę doktorską z socjologii pracy

Remigiusz Żulicki za pracę pt. „Data Science w Polsce. Etnografia społecznego świata” obroniona na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, promotor: dr hab. prof. UŁ Kazimierz Kowalewicz.

WYRÓŻNIENIE

Justyna Zielińska za pracę pt. „Od bezrobocia do pracy niskopłatnej. Położenie i strategie radzenia sobie na peryferyjnym rynku pracy w Polsce” obroniona na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, promotor: prof. dr hab. Wiesława Kozek, promotorka pomocnicza: dr hab. prof. UW Julia Kubisa.


NAGRODA ZA NAJLEPSZE TŁUMACZENIE NAUKOWYCH TEKSTÓW SOCJOLOGICZNYCH

Filip Rogalski za przekład na język polski książki Luc Boltanski, Ève Chiapello Le nouvel esprit du capitalisme. Paris, Gallimard, 1999. Polskie wydanie: Nowy duch kapitalizmu, Warszawa: Oficyna Naukowa 2022.