• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Uncategorized » Nagroda im. Elżbiety Tarkowskiej

Nagroda im. Elżbiety Tarkowskiej

Nagroda im. Elżbiety Tarkowskiej
Opublikowano 21 października 2020 w: Uncategorized

Na Uroczystości zorganizowanej w formie wideokonferencji w dniu 19.10.2020 ogłoszono laureatów IV edycji Konkursu im. Prof. Elżbiety Tarkowskiej na prace naukowe i medialne dotyczące  problematyki ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz ich przezwyciężania.   

Decyzją Kapituły Konkursu laureatami nagród w tegorocznej edycji Konkursu zostali:

  • W  kategorii praca naukowa – dr Kamil Pietrowiak za książkę pt. „Świat po omacku. Etnograficzne studium nie-widzenia i nie-sprawności”, opublikowaną przez Wydawnictwo UMK w Toruniu w 2019 r.

Nagrodzona praca odznacza się wysokim poziomem merytorycznym, oryginalnością ujęcia przedmiotu badań, i walorami aplikacyjnymi. Zawiera całościowy, złożony i zróżnicowany obraz życia niepełnosprawnych niewidomych. Ma charakter interdyscyplinarny, analizy w niej zawarte wykorzystują dokonania badaczy zjawiska z kręgu disability studies, antropologów, socjologów i filozofów. W badaniach stanowiących jej podstawę zastosowano podejście etnograficzne collaborative ethnography. Nagrodzona praca ma także walory aplikacyjne. Prezentowane w niej wyniki badań powinny być wykorzystane przez przedstawicieli instytucji i organizacji związanych z edukacją i rehabilitacją osób niewidomych, w tym przede wszystkim wychowawców w ośrodkach specjalnych, asystentów zawodowych oraz instruktorów orientacji przestrzennej.

  • W kategorii materiał medialny – Michał Szczęch za artykuł prasowy pt. „Za murem”, poświęcony sytuacji Ukraińców pracujących w Polsce, który ukazał się w Magazynie opinii „Pismo” nr 3(27) 2020.

Nagrodzony reportaż podejmuje temat społecznie mało jeszcze rozpoznany. Autor połączył w refleksji stygmat „obcego” i biedy, które sprzyjają przedmiotowemu traktowaniu człowieka w relacjach społecznych i przedstawił niezwykle rzetelny opis ludzi i problemów z jakimi zmagają się zatrudnieni w Polsce pracownicy z Ukrainy, wskazał na czynniki systemowe i ludzkie oddając społeczny i emocjonalny kontekst towarzyszący opisywanym sytuacjom ich pracy i życia. Reportaż wyróżnia się kunsztem warsztatu redakcyjngo i edycyjnego.

Organizatorami Konkursu jest Polskie Towarzystwo Socjologiczne we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, Instytutem Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej i Instytutem Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Kapitułę Konkursu stanowią przedstawiciele organizatorów Konkursu: prof. Jolanta Grotowska-Leder (przewodnicząca), prof. Kazimierz Frieske, prof. Barbara Pasamonik, dr hab. Jakub Niedbalski i dr Alek Tarkowski, a także naczelnik Ewa Chyłek delegowana w tym roku do Kapituły przez Minister Pracy i Polityki Społecznej.