• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności » Można już zgłaszać prace do Konkursu im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej – Edycji VII

Można już zgłaszać prace do Konkursu im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej – Edycji VII

Można już zgłaszać prace do Konkursu im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej – Edycji VII
Opublikowano 23 maja 2023 w: Aktualności

Nagroda zostanie przyznana za autorską (współautorską) pracę naukową z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, opublikowaną w 2021 lub 2022 roku. Praca powinna zostać wydana jako recenzowana monografia naukowa, recenzowany artykuł w polskim czasopiśmie naukowym albo rozdział w recenzowanej monografii zbiorowej.

Pracę konkursową wraz z podpisanym odpowiednim formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres
konkurstarkowskiej@pts.org.pl do dnia 22 września 2023 r. do godz. 23:59:59.

Przyznana zostanie jedna nagroda w wysokości 3000 zł (słownie: trzy tysiące zł).

Informacje na temat Konkursu w załączonych plikach. Dodatkowe można uzyskać, pisząc na adres e-mail: konkurstarkowskiej@pts.org.pl