• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności » Monografia: Sfera publiczna w Polsce i jej współczesne konteksty

Monografia: Sfera publiczna w Polsce i jej współczesne konteksty

Monografia: Sfera publiczna w Polsce i jej współczesne konteksty
Opublikowano 8 kwietnia 2021 w: Aktualności

W grudniu 2020 r. nakładem Wydawnictwa Instytutu Spraw Publicznych ukazała się monografia pod redakcją Jolanty Arcimowicz i Kai Gadowskiej zatytułowana “Sfera publiczna w Polsce i jej współczesne konteksty“. Publikacja, będąca plonem XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego pt. „Ja, My, Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność”, który odbył się w dniach 11−19 września 2019 roku we Wrocławiu, jest próbą odpowiedzi na pytania o aktualne problemy, zagrożenia i perspektywy dla rozwoju sfery publicznej w Polsce.

Monografia w wersji elektronicznej jest do pobrania pod poniższym linkiem:

https://www.isp.org.pl/pl/publikacje/sfera-publiczna-w-polsce-i-jej-wspolczesne-konteksty

Z recenzji:

Monografia stanowi interesująca pozycję, omawiającą bardzo ważne dla współczesnej Polski zjawiska w przestrzeni publicznej, które wpływają na obecny kształt demokracji w Polsce. Znalazły się w niej zarówno teksty o charakterze ogólnym i generalizującym, jak i artykuły prezentujące szczegółowe zjawiska i procesy. Za dodatkową wartość monografii uważam fakt, że autorzy analiz – tworzonych przecież nienależnie, wchodzą ze sobą w interesujący dialog, z jednej strony – wspierając pewne tezy, np. dotyczące koncepcji filaryzacjii sfery publicznej,  specyfiki społeczeństwa obywatelskiego czy dyskursu publicznego w Polsce jako mechanizmu opisującego to, co dzieje się w różnych przestrzeniach życia publicznego, a z drugiej strony – dyskutując na temat sposobów rozumienia i złożonych relacji między takimi pojęciami jak rządy prawa (nomokracja), formalna praworządność, demokracja, demoliberalizm (demokracja liberalna).

Dr hab. Hanna Bojar, prof. IFiS PAN

Monografia jest w przeważającej mierze pokłosiem sesji zorganizowanej przez redaktorki tomu, uznane specjalistki w zakresie socjologii prawa, w ramach XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, który odbył się we Wrocławiu we wrześniu 2019 r. Uzupełniają ją artykuły zaproszonych do współpracy prawników i socjologów z różnych ośrodków naukowych, których łączy zainteresowanie stanem państwa i kondycją społeczeństwa obywatelskiego we współczesnej Polsce. Jest to bardzo interesujące opracowania naukowe odnoszące się do sfery publicznej w ogóle i sfery publicznej w Polsce, które z pewnością spotka się z zainteresowaniem czytelników.

Dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL