• Polski
 • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności Konferencje » MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA: EDUKACJA WOBEC WYZWAŃ WIELOKULTUROWEGO ŚWIATA

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA: EDUKACJA WOBEC WYZWAŃ WIELOKULTUROWEGO ŚWIATA

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA: EDUKACJA WOBEC WYZWAŃ WIELOKULTUROWEGO ŚWIATA
Opublikowano 29 września 2020 w: Aktualności, Konferencje

Termin i miejsce: 21-22 stycznia 2021 r. (czwartek- piątek) – APS ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Współczesny świat jest pełen różnorodnych, zaskakujących wydarzeń, powstających w wyniku dynamicznych zderzeń, często ze swej natury sprzecznych. Człowiek, osadzony w świecie różnych systemów aksjologicznych i dyskursów, staje się uczestnikiem gry racji i przekonań, które utrudniają dialog i mogą być źródłem konfliktów. W tej perspektywie kluczowe pytanie dotyczy roli edukacji w przygotowaniu ludzi do życia w wielokulturowym świecie, naznaczonym nowymi możliwościami i wyzwaniami. Odpowiedź wymaga szerokiego spojrzenia, co wiąże się z koniecznością przyjęcia perspektywy interdyscyplinarnej.

Głównym celem konferencji jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni naukowej do podjęcia szerokiej debaty na temat edukacji w kontekście wyzwań wielokulturowego świata. W ramach konferencji proponowane są następujące obszary dyskusji:

 •  Trendy zmian edukacyjnych wobec potrzeb wielokulturowego świata
 • Prawa dziecka / prawa człowieka w zróżnicowanym kulturowo środowisku
 • Potrzeba zmian prawnych w przestrzeni edukacyjnej
 • Specyfika międzykulturowych badań edukacyjnych
 • Społeczno-kulturowy konteksty edukacji
 • Paradygmaty myślenia o edukacji w wielokulturowym świecie
 • Psychologiczne aspekty życia i edukacji w wielokulturowym świecie
 • Realizacja polityki edukacyjnej w wielokulturowym świecie
 • Edukacja a osiąganie Celów na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
 • Środowisko szkolne a potrzeby wielokulturowego świata
 • Kompetencje międzykulturowe w edukacji i na rynku pracy
 • Rozwój kapitału społeczno-kulturowego i naukowego w świecie wielu kultur
 • Wielokulturowe całożyciowe uczenie się i rozwój zawodowy
 • Praca z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wielokulturowej przestrzeni społecznej
 • Gender w społeczeństwie wielokulturowym
 • Edukacja w świecie radykalnych idei
 • Wykorzystanie technologii w wielokulturowej przestrzeni edukacyjnej

Więcej informacji: https://konferencje.aps.edu.pl/edukacjawobecwyzwan/