• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności » Melvin L. Kohn (1928-2021)

Melvin L. Kohn (1928-2021)

Melvin L. Kohn (1928-2021)
Opublikowano 2 czerwca 2021 w: Aktualności

Honorowy członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego  

W wieku 92 lat odszedł Mel Kohn, emerytowany profesor socjologii na Johns Hopkins University i były szef Laboratory of Environmental Studies w National Institute of Mental Health. W ciągu siedmiu dekad inicjował  badania dotyczące związków  struktury społecznej i osobowości, zarówno w warunkach względnej stabilizacji społeczno-ekonomicznej, jak i w warunkach radykalnych zmian społecznych. Jego badania były prowadzone były w USA, Włoszech, Polsce, Japonii, Ukrainie i Chinach. W swej karierze był przewodniczącym American Sociological Association, Eastern Sociological Society, Sociological Research Association, a także członkiem komitetu wykonawczego International Sociological Association. Został wybrany do American Academy of Arts and Sciences, American Association for the Advancement of Science, oraz Guggenheim Foundation. Otrzymał też wiele prestiżowych nagród przyznanych przez organizacje naukowe.

Urodzony w Nowym Jorku, Melvin Kohn uczęszczał Deep Springs Jr. College, a następnie Cornell University, gdzie ukończył psychologię, a póżniej, w 1952 r., obronił doktorat z socjologii. Zaraz po uzyskaniu doktoratu przeprowadził przełomowe badania nad związkiem między klasą społeczną a schizofrenią, a jego artykuł na ten temat uzyskał status „klasyki cytowań”. Pierwsza książka  Class and Conformity: A Study of Values ​​(1969), ukazała, jak warunki pracy wpływają nie tylko na wartości rodzicielskie, ale także na praktyki socjalizacyjne dzieci. Dziś książka ta w literaturze dotyczącej struktury społecznej i osobowości zajmuje trwałe miejsce. Póżniejsze książki – w szczególności Work and Personality: An Inquiry into the Impact of Social Stratification (z Carmi Schoolerem, 1983) oraz Change and Stability: A Cross-National Analysis of Social Structure and Personality (2006), a także artykuły w American Sociological Review i innych prestiżowych czasopismach wywoływały żywe reakcje środowiska socjologicznego. W 2019 roku Melvin Kohn opublikował swoją ostatnią książkę The Development of a Theory of Social Structure and Personality. Książka jest teoretyczną refleksją i intelektualnym wspomnieniem jego życia badawczego, w którym międzynarodowa współpraca naukowa pełniła ważną rolę. Daje przykład, jak powinny wyglądać społeczne badania naukowe, budowanie teorii socjologicznych i analizy porównawcze.

Melvin Kohn był silnie związany z Polską – od 1970 roku, gdy podczas Światowego Kongresu Socjologii w Warnie poznał Włodzimierza Wesołowskiego, który zaprosił go do współpracy badawczej.  Owocowało to amerykańsko-polskimi badaniami nad strukturą społeczną i osobowością w latach 1978 i 1992. Wszakże niezależnie od tych badań, Melvin Kohn bywał w Polsce wielokrotnie prowadząc intensywne życie naukowe. W PWN ukazało się tłumaczenie jego książki, a Ossolineum wydało pracę z jego współatorstwem. W 2008 r. w Polskiej Akademii Nauk odbyło się sympozjum zatytułowane „Struktura społeczna i osobowość w warunkach stabilności i zmiany: badania Melvina L. Kohna i jego współpracowników” z uczestnikami z całego świata. Melvin Kohn miał w Polsce wielu przyjaciół.  

(Kazimierz M. Słomczyński)