• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności » Link – seminarium on-line: Wyniki konkursu na pamiętniki: Poznań 2021

Link – seminarium on-line: Wyniki konkursu na pamiętniki: Poznań 2021

Link – seminarium on-line: Wyniki konkursu na pamiętniki: Poznań 2021
Opublikowano 22 stycznia 2024 w: Aktualności

Zapraszamy serdecznie do udziału w seminarium: 

Wyniki konkursu na pamiętniki: Poznań 2021 – tożsamość miasta, czyli co? 

25 stycznia 2024, godzina 18:00,  

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3az-MwWSZvaH6o1MxiVRn3K4T-aYGgn0tvd89f8lzMKOo1%40thread.tacv2/1705572470255?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%224ef16fcb-aaf0-492a-ba14-6bb1619cea4a%22%7d 

Postaramy się odpowiedzieć na trzy pytania: 

  1. co wiemy o Poznaniakach na podstawie konkursu na pamiętniki?; 
  2. Co wiemy o Poznaniu na podstawie badania?; 
  3. Co wyniki ostatniej edycji wnoszą do wiedzy socjologów miasta, na tle wyników wcześniejszych edycji i w szczególności edycji z lat 90. XX w.?  

Seminarium poprzedzone zostanie 20 minutowym wprowadzeniem dotyczącym metodologii konkursów na pamiętniki, ich historii i specyfice pozyskiwanych danych.   

Organizatorzy:  

Sekcja Socjologii Miasta PTS 

Oddział Poznański PTS