• Polski
 • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności » Konkurs Sekcji Antropologii Społecznej: “Badanie antropologiczne roku”

Konkurs Sekcji Antropologii Społecznej: “Badanie antropologiczne roku”

Konkurs Sekcji Antropologii Społecznej: “Badanie antropologiczne roku”
Opublikowano 19 października 2017 w: Aktualności

Zarząd Sekcji Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zaprasza do nadsyłania zgłoszeń do drugiej edycji konkursu organizowanego przez Sekcję pod hasłem „Badanie antropologiczne roku”.

Prosimy zapoznać się z zasadami konkursu przedstawionymi poniżej.

Regulamin konkursu

 • Celem konkursu jest promowanie wyróżniających się polskich badań antropologicznych.
 • Nagroda w roku 2017 przyznawana jest za publikację (artykuł lub książkę), która ukazała się w roku 2016 lub 2017 i nie była zgłaszana w poprzedniej edycji konkursu.
 • W konkursie mogą brać udział prace, które opierają się na badaniu terenowym lub innym badaniu jakościowym wykonanym ze znaczącym udziałem autora (lub autorów) publikacji, opierają się na literaturze antropologicznej, zawierają opis zastosowanej metody badawczej i pozyskanych materiałów empirycznych, a także autorską ich interpretację, prowadzą do ciekawych wniosków, przynajmniej jeden z autorów publikacji mieszka w chwili zgłoszenia w Polsce, a publikacja jest dostępna w Polsce.
 • Kryteria oceny publikacji to: rzetelne wykonanie badania, dobre ugruntowanie ich w tradycji antropologicznej, twórcza interpretacja materiałów empirycznych.

 

 • Szczegółowe warunki konkursu:
 • osiągnięcie zgłaszane jest przez czynnego członka PTS,
 • każda osoba może zgłosić jedną kandydaturę do nagrody,
 • zgłoszenie powinno zawierać pełne dane bibliograficzne publikacji oraz uzasadnienie jej wyboru przez osobę zgłaszającą (300-400 wyrazów),
 • zgłoszenie w formie elektronicznej należy przesłać wraz z publikacją na dwa adresy mailowe równocześnie rs@wp.pl oraz zalecki@post.pl do 31 października 2017 roku,
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 listopada 2017 roku, a wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej PTS oraz na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PTS 2018,
 • wybrana zostanie jedna publikacja do nagrody głównej. Jej beneficjentami będą wszyscy autorzy publikacji w jednakowym stopniu,
 • jury ma prawo przyznać dodatkowe wyróżnienia honorowe lub nie przyznać nagrody,
 • nagroda ma znaczenie przede wszystkim prestiżowe, a dodatkowo autorowi wręczona zostanie nagroda rzeczowa,
 • osoby do jury konkursu nominuje Zarząd SAS PTS,
 • członek jury powiązany w jakikolwiek sposób z autorem (autorami) danej pracy nie bierze udziału w jej ocenianiu,
 • jury ma prawo określać inne szczegółowe zasady konkursu.

Ogłoszenie konkursu Badanie antropologiczne roku 2017