• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności » Konkurs im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej – Edycja VI

Konkurs im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej – Edycja VI

Konkurs im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej – Edycja VI
Opublikowano 1 czerwca 2022 w: Aktualności

Konkurs im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej – Edycja VI o nagrodę za autorską (współautorską) pracę naukową z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i wynikającego z niego wykluczenia społecznego

Nagrodzona może być praca opublikowana w 2020 lub 2021 roku jako recenzowana monografia naukowa, recenzowany artykuł w polskim czasopiśmie naukowym albo rozdział w recenzowanej monografii zbiorowej.

Przyznana zostanie jedna nagroda w wysokości 3000 zł. Pracę konkursową wraz z podpisanym odpowiednim formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres konkurstarkowskiej@pts.org.pl do dnia 20 września 2022 r. do godz. 23:59:59, po zapoznaniu się z Regulaminem VI Edycji Konkursu.

Poniżej ogłoszenie z zaproszeniem do udziału w Konkursie im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej i Regulamin VI Edycji Konkursu z załącznikami. Dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać, pisząc na adres konkurstarkowskiej@pts.org.pl

Do udziału w VI Edycji Konkursu zapraszają: Instytut Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk – wydawca kwartalnika „Kultura i Społeczeństwo” oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne, które jest inicjatorem Konkursu im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej.