• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności » Kongres Młodej Nauki w Gdańsku

Kongres Młodej Nauki w Gdańsku

Kongres Młodej Nauki w Gdańsku
Opublikowano 21 lipca 2017 w: Aktualności

UWAGA❗ Jeśli interesujesz się nauką, jesteś naukowcem – lub dopiero planujesz nim być – zapraszamy Cię do udziału w KONGRESIE MŁODEJ NAUKI zatytułowanym:

„ Nauki humanistyczne i społeczne – między teorią a praktyką”, który odbędzie się w dniach 22-24 września na Uniwersytecie Gdańskim.

? PARĘ SŁÓW O TEMATYCE KONGRESU:
W dyskursie publicznym stawiane są pytania o to czy humanistyka jest dzisiaj potrzebna. W świetle wzrastającej roli parametryzacji osiągnięć naukowych oraz nacisku na aplikowalność wyników badań do przemysłu czy gospodarki można uznać, że rola nauk humanistycznych i społecznych maleje. Z drugiej strony problemy społeczne, które domagają się praktycznego rozwiązania wydają się przybierać na sile a humanistyka znajduje wielu obrońców. Widoczny jest również kryzys ról pełnionych przez naukowców i niepewność ścieżki kariery wśród młodych badaczy a szczególnie wśród doktorantów. Podczas kongresu chcemy przedstawić panoramę młodej polskiej nauki w przededniu czekających ją zmian. W czasie kilkunastu sesji zaprezentowane będą zarówno tematy związane z organizacją nauki (rola naukowca, samorządność doktorancka) jak i z teorią oraz praktyką badawczą z obszarów większości dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych.

? PARĘ SŁÓW NA TEMAT MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA:
Studenci, doktoranci i młodzi pracownicy naukowi oraz inne osoby zainteresowane tematyką poszczególnych sesji proszeni są o wysyłanie zgłoszeń (wraz z abstraktem liczącym maksymalnie 3000 znaków) na adresy mailowe koordynatorów sesji (podane przy ich opisach) do dnia 10 sierpnia. Do uczestników, których referaty zostaną przyjęte na kongres przesłana zostaną szczegółowe informacje (w tym dotyczące opłaty konferencyjnej) najpóźniej do 1 września. Osoby, które chciałyby wziąć udział w kongresie bez wygłaszania referatu proszone są o wysłanie informacji na mail zatokanauki@ug.edu.pl.

? PARĘ SŁÓW NA TEMAT OPŁAT I NOCLEGÓW:
Całkowity koszt uczestnictwa (zarówno biernego jak i czynnego) w Kongresie Młodej Nauki wynosi 150 zł. W ramach opłaty konferencyjnej uczestnicy mają zapewnione wyżywienie (dwa obiady i dwie kolacje), materiały konferencyjne oraz udział w spotkaniu integracyjnym. Dodatkowo kongresowy identyfikator będzie upoważniał do nieodpłatnego wstępu do wszystkich oddziałów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska (www.mhmg.pl).
Zakwalifikowani uczestnicy kongresu będą mogli zostać zakwaterowani (w dniach 21 – 25 września) w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego w preferencyjnych cenach (około 25 zł za dobę).

WAŻNE❗
Wybrane wystąpienia będą mogły zostać opublikowane w czasopiśmie “Progress” oraz na portalu Zatoka Nauki (➡www.zatokanauki.pl⬅).

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE WRAZ Z LISTĄ I OPISEM PLANOWANYCH SESJI:
http://bit.ly/2tsjCUx

PATRONAT HONOROWY:
JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Jerzy Gwizdała, prof. nadzwyczajny
Prezydent Miasta Gdańska, Paweł Adamowicz

ORGANIZATORZY:
Portal Zatoka Nauki
PROGRESS Journal of Young Researchers
Akademia Młodych Badaczy
Parlament Studentów Uniwersytetu Gdańskiego
Rada Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego
Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie

PARTNERZY I PATRONI:
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska
Akademickie Centrum Kultury ALTERNATOR
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich
Fundacja Alumno

PATRONAT MEDIALNY:
Gazeta Uniwersytecka Społeczności Akademickiej UG
Radio MORS

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
http://bit.ly/2tsjCUx