• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Konferencje » Konferencja: The University and Social Development in a World of Global Challenges

Konferencja: The University and Social Development in a World of Global Challenges

Konferencja: The University and Social Development in a World of Global Challenges
Opublikowano 31 maja 2016 w: Konferencje

Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji organizowanej przez Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta B.Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego (ISS UW) pt. „The University and Social Development in a World of Global Challenges”, która odbędzie się w dniu 14 czerwca br. w godzinach 10-16.15 w nowym gmachu biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego („Nowy BUW”) przy ul. Dobrej 56/66 w sali 316. Obrady odbywać się będą w języku angielskim, a referaty wprowadzające do dyskusji wygłoszą prof. Michael D. Kennedy z Brown University oraz Wray Irwin z University of Northampton (Szczegółowy program  znajdą Państwo w załączeniu).

Głównym celem konferencji będzie przedyskutowanie wyzwań coraz wyraźniej stających przed współczesnym uniwersytetem w trzech następujących wymiarach:

zmiany modelu kształcenia w kierunku upodmiotowienia studentów, zwiększenia ich zaangażowania w procesy badawcze i dylematów związanych z umasowieniem kształcenia

wzrastającego zaangażowania się uniwersytetu w procesy tworzenia polityk publicznych i konieczności wypracowania nowoczesnych modeli współpracy uczelni z otoczeniem podmiotów państwowych i społecznych

wzmagających się wyzwań globalizacji, w szczególności presji konkurencji międzynarodowej, wykorzystania możliwości współpracy z uczelniami zagranicznymi oraz konieczności wypracowania modeli współpracy uczelni z otoczeniem gospodarczym.

Konferencja zakłada oczywiście dyskusje nad przedstawionymi tezami, do udziału w której serdecznie Państwa zapraszamy.

Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 31 maja na adres iss@uw.edu.pl.

Program 14 VI 2016

 

Załączniki