• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności Komunikaty Sekcja Socjologii Sportu Konferencje » Konferencja: Społeczni aktorzy rzeczywistości sportowej: problemy, perspektywy badawcze, pytania

Konferencja: Społeczni aktorzy rzeczywistości sportowej: problemy, perspektywy badawcze, pytania

Konferencja: Społeczni aktorzy rzeczywistości sportowej: problemy, perspektywy badawcze, pytania
Opublikowano 27 kwietnia 2020 w: Aktualności, Komunikaty Sekcja Socjologii Sportu, Konferencje

Sekcja Socjologii Sportu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
oraz
Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych
Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
mają przyjemność zaprosić na
Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.
Społeczni aktorzy rzeczywistości sportowej: problemy, perspektywy
badawcze, pytania
Warszawa, 19-20 listopada 2020 r.

Formularz zgłoszeniowy z abstraktem referatu (do 200 słów) prosimy przesłać na adres natalia.organista@gmail.com w terminie do 31 lipca 2020 r. Abstrakt należy przygotować według wzoru zawartego w formularzu zgłoszeniowym. Powiadomienie o przyjęciu referatu nastąpi do 10 września 2020 r.

Opłata konferencyjna wynosi 250 złotych. Informacja dotycząca konta i sposobu płatności zostanie podana w późniejszym terminie.

Wybrane referaty (po otrzymaniu pozytywnych recenzji) zostaną opublikowane w czasopiśmie Physical Culture and Sport. Studies and Research (20 pkt MNiSW).

Najważniejsze daty:
Termin konferencji: 19-20 listopada 2020 r.
Termin zgłaszania abstraktów: do 31 lipca 2020 r.
Termin informacji o przyjęciu abstraktów: do 10 września 2020 r.
Termin wnoszenia opłat konferencyjnych: 30 września 2020 r.

Komunikat konferencja PTS w AWF Warszawa

Formularz zgłoszeniowy – Konferencja SSS PTS 2020