• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Konferencje » Konferencja: Społeczeństwo.NET — Polityka, gospodarka, kultura pod wpływem rozwoju technologii informacyjnych

Konferencja: Społeczeństwo.NET — Polityka, gospodarka, kultura pod wpływem rozwoju technologii informacyjnych

Konferencja: Społeczeństwo.NET — Polityka, gospodarka, kultura pod wpływem rozwoju technologii informacyjnych
Opublikowano 19 stycznia 2016 w: Konferencje

Zapraszamy do uczestnictwa w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Społeczeństwo.NET — Polityka, gospodarka, kultura pod wpływem rozwoju technologii informacyjnych organizowanej przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Konferencja odbędzie się 24 lutego 2016 roku w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3.

 

Rozwój nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych wraz z postępującymi procesami globalizacji spowodowały powstanie nowych paradygmatów nazywanych: globalnym społeczeństwem informacyjnym, elektroniczną gospodarką lub gospodarką opartą na wiedzy. Przeobrażenia te spowodowały nie tylko uzyskanie efektu synergii w wielu obszarach życia społecznego, lecz także wiele zjawisk negatywnych. Proces starzenia się społeczeństwa oraz wydłużający się wiek aktywności zawodowej ze względu na swoje znaczenie dla rozwoju kraju stał się jednym z najważniejszych zagadnień w polityce społecznogospodarczej kraju. W obecnych warunkach poziom kompetencji zawodowych niezbędnych do efektywnego i konstruktywistycznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych stał się czynnikiem kluczowym w rozwoju osobistym i zawodowym oraz podnoszeniu jakości życia jednostek i całych społeczeństw. Umiejętność zarządzania wiedzą i informacją stały się głównymi czynnikami determinującymi konkurencyjność przedsiębiorstw i regionów. Aktualnie, bez rozwoju gospodarki opartej na wiedzy nie jest możliwy rozwój gospodarczy kraju. Organizowana konferencja ma służyć wymianie doświadczeń oraz prezentacji rozważań teoretycznych i wyników prowadzonych badań dotyczących wieloaspektowego stanu i kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

 

Więcej informacji znajdą Państwo w poniższym załączniku.

Załączniki