• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Komunikaty Sekcji Pracy Socjalnej » Konferencja “Służby społeczne w polityce publicznej w Polsce”, 30 listopada 2017

Konferencja “Służby społeczne w polityce publicznej w Polsce”, 30 listopada 2017

Konferencja “Służby społeczne w polityce publicznej w Polsce”, 30 listopada 2017
Opublikowano 23 października 2017 w: Komunikaty Sekcji Pracy Socjalnej

Sekcja Pracy Socjalnej PTS

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie

 

Konferencja “Służby społeczne w polityce publicznej w Polsce”, 30 listopada 2017, 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

Ul. Wóycickiego 1/3, bl. 23, Aula 104

Celem konferencji jest podjęcie refleksji nad stanem służb społecznych w Polsce i ich miejscem w polityce publicznej. Od wielu lat prowadzone są bowiem badania nad działalnością przedstawicieli służb społecznych aktywnych w obszarach związanych z poszczególnymi politykami publicznymi (czy tzw. szczegółowymi politykami społecznymi (polityka wobec ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i inne). Swój pokaźny już dorobek mają nie tylko socjologia, pedagogika społeczna, praca socjalna, resocjalizacja, ale i relatywnie nowy obszar teorii i praktyki, jakim jest asystentura rodziny.

W ramach ogólnopolskiej konferencji naukowej chcielibyśmy uchwycić podobieństwa i różnice w metodach stosowanych przez przedstawicieli poszczególnych służb/zawodów pomocowych i ich umocowaniu instytucjonalnym oraz określić wynikające stąd szanse i ograniczenia w ich działalności, a także wskazać przykłady dobrych praktyk. Mamy nadzieję, że zaprezentowany podczas konferencji dorobek badaczy służb społecznych stanie się inspiracją dla decydentów określających kierunki polityk publicznych w Polsce.

 

UWAGA: PO ZAKOŃCZENIU KONFERENCJI ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE SEKCJI PRACY SOCJALNEJ PTS

Program konferencji

 

Komitet Naukowy Konferencji:

dr hab. Krystyna Faliszek, prof. UŚl

prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki

dr hab. Tadeusz Kamiński

dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ

dr hab. Wojciech Pawlik, prof. UW

prof. dr hab. Krzysztof Piątek

dr hab. Marek Rymsza

dr hab. Barbara Szatur-Jaworska, prof. UW

dr hab. Dobroniega Trawkowska, prof. UAM

prof. dr hab. Kazimiera Wódz

prof. dr hab. Sławomir H. Zaręba

 

 

Załączniki