• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności » Konferencja “Refleksyjne miasto”

Konferencja “Refleksyjne miasto”

Konferencja “Refleksyjne miasto”
Opublikowano 18 kwietnia 2023 w: Aktualności

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Sekcja Socjologii Miasta PTS zaprasza do czynnego udziału w śródrocznej konferencji naszej sekcji: “Refleksyjne miasto”. Wydarzenie odbywa się 22-23 czerwca w Gdańsku, w murach Politechniki Gdańskiej, poprzedzając VIII edycję Kongresu Ruchów Miejskich.

Zaproszenie do udziału w konferencji: 

Koincydencja obydwu wydarzeń nie jest zbiegiem przypadku. To wynik współpracy badaczy i aktywistów miejskich, ale również próba przyjrzenia się refleksyjnemu miastu, parafrazując mającą już prawie dwie dekady koncepcję reflexive urbanism. Przez refleksyjne miasto rozumiemy powiązanie pomiędzy badaniami i wiedzą teoretyczną Akademii a przejawami samoorganizacji mieszkańców. Tradycja takich powiązań ma już w Polsce swoją historię, której początki to 2011 rok i I KRM (tam powstało “9 Tez Miejskich”), który odbył się w Poznaniu w murach UAM. Uczestniczyło w nim, poza stosunkowo szeroką reprezentacją organizacji społecznych z różnych miast Polski, grono socjologów i antropologów kulturowych z afiliacjami akademickimi, współtworzących środowisko ruchów miejskich.

Konferencja, do udziału w której zapraszamy, będzie przestrzenią spotkania nauki i praktyki miejskiego aktywizmu na gruncie wspólnoty miejsca i czasu.
Przedmiotem naszego szczególnego zainteresowania będą zagadnienia łączące refleksyjnie najnowszą przeszłość miast oraz współczesne wyzwania cywilizacyjne w formie związków przyczynowo skutkowych.

Zaproszenie do udziału kierujemy zarówno do badaczy i badaczek miasta dysponujących aktualnymi wynikami badań, ale również zachęcamy do zgłaszania wystąpień o bardziej przekrojowym charakterze, skoncentrowanym na analizach stanu wiedzy na temat miast zgromadzonych na przestrzeni lat. Nie stawiamy również ograniczeń przestrzennych, zapraszamy także badaczy i badaczki zajmujących się fenomenami miejskimi spoza polskiego kontekstu, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań Europy Środkowej i Wschodniej.

Proponowane tematy wystąpień:

·  partycypacja publiczna, w tym: zagadnienia rewitalizacji

·  ewolucja miast (gentryfikacja, studentyfikacja, turystyfikacja, „patodeweloperka”)

·  polityki publiczne samorządu miejskiego z uwzględnieniem zagadnień uchodźstwa wojennego oraz migracji zarobkowej

·  informacja/dyskurs w mieście

·  tożsamość kulturowo-społeczna mieszkańców miast

·  sąsiedztwo wielkomiejskie w perspektywie mobilności mieszkańców

·  ewolucja środowiskowa miasta (zwierzęta w mieście, zielona infrastruktura)

·  ruchy miejskie po I Kongresie Ruchów Miejskich

·  pandemia i jej miejskie konsekwencje

·  wojna w Ukrainie, konsekwencje społeczne dla miast

·  historyczna socjologia miasta

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przygotowanie abstraktów wystąpień.

Osoby za interesowane udziałem prosimy o zgłaszanie referatów drogą elektroniczną do 7 maja.
Link do formularza rejestracyjnego: 
https://forms.gle/uvZtjp9Xxue8ZEq96

Koszt udziału w konferencji wynosi 200 zł dla członków i członkiń sekcji SM PTS oraz 300 zł dla pozostałych osób. Wskazana suma obejmuje serwis kawowy i lunch 1. i 2. dnia konferencji.

Do zobaczenia w Gdańsku!

Pozdrawiamy,
Zarząd SSM PTS

Załączniki