• Polski
 • English

Aktalności i komunikaty

Konferencja Przygody umysłu

Konferencja Przygody umysłu
Opublikowano 1 września 2017 w: Aktualności, Konferencje

 

Zrozumienie procesów uczenia się wymaga współpracy naukowców reprezentujących różne dyscypliny i dziedziny nauki. Pozornie proste pytania o kluczowe mechanizmy, efektywność, motywacje i warunki uczenia się okazują się na tyle złożone, że konieczne jest zastosowanie zróżnicowanych metod, narzędzi i podejść. Uzyskanie odpowiedzi staje się możliwe tylko wtedy, gdy przekroczy się granice specjalizacji naukowych. Konferencja „Przygody umysłu. Uczenie się” jest próbą integracji wiedzy nt. uczenia się, która pomoże projektować lepsze rozwiązania edukacyjne z obszaru STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Zapraszamy na „Przygody umysłu. Uczenie się”. Zgłoszenia do 24 września.

W programie konferencji organizowanej przez Centrum Nauki Kopernik i SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny: wystąpienia i warsztaty prowadzone przez gości specjalnych konferencji.

Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmujemy do 
24 września 2017 r. – formularz zgłoszeniowy

Goście specjalni konferencji:

Kogo zachęcamy do zgłoszenia się?
Psychologów, socjologów, antropologów, kulturoznawców, muzealników, edukatorów, nauczycieli, pedagogów, studentów i wszystkie osoby zainteresowane innowacyjnymi badaniami dotyczącymi uczenia się.

Zakres tematyczny wystąpień:

 • Społeczne i kulturowe uwarunkowania uczenia się i rozwoju aspiracji naukowych;
 • Kluczowe mechanizmy w procesach uczenia się STEM;
 • Rozwój umiejętności krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, korzystania z technologii a edukacja STEM;
 • Rola narzędzi edukacyjnych – eksponatów, zestawów, programów, pomocy naukowych – w uczeniu się przyrody i nauk ścisłych;
 • Komunikacja a uczenie się: uczestnicy, proces, struktura, zakres.

Podczas konferencji odbędą się:

 • wykłady i sesje panelowe,
 • warsztaty metodologiczne w przestrzeni wystaw CNK poprowadzone przez gości specjalnych konferencji,
 • BADNIGHT! – impreza, w trakcie której naukowcy z godnością opowiadają o swoich inspirujących niepowodzeniach. Strój wieczorowy nieobowiązkowy w przeciwieństwie do uśmiechu i dystansu.

Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmujemy do 24 września 2017 r. –  (formularz zgłoszeniowy)

 • Wysokość opłaty – 550 PLN lub 130 EUR
  Doktoranci i studenci – 380 PLN lub 90 EUR

Koszt obejmuje opłatę konferencyjną, udział w warsztatach, materiały konferencyjne, kawę w czasie przerw oraz obiad i kolację inauguracyjną.
Wykłady prowadzone w języku angielskim będą tłumaczone.

Zapisy trwają do wyczerpania limitu miejsc.

Przygody_umysłu_2017_PDF_PL

Załączniki