• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności Konferencje » Konferencja: Oblicza dużego miasta: instytucje, organizacje, procesy

Konferencja: Oblicza dużego miasta: instytucje, organizacje, procesy

Konferencja: Oblicza dużego miasta: instytucje, organizacje, procesy
Opublikowano 29 września 2018 w: Aktualności, Konferencje

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Oblicza dużego miasta: instytucje, organizacje, procesy”, organizowanej przez białostocki oddział PTS wraz z ISiK oraz studentami i doktorantami Wydziału Historyczno­‑Socjologicznego UwB.

Jej celem jest pogłębienie wiedzy i refleksji na temat życia w dużym mieście oraz prezentacja najnowszych wyników badań na ten temat. Mamy nadzieję, że stanie się ona forum wzajemnej wymiany doświadczeń, poglądów i stanowisk oraz sprzyjać będzie nawiązaniu kontaktów i współpracy interdyscyplinarnej.

Pragniemy, by w konferencji wzięli udział przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, w tym zwłaszcza humanistycznych, społecznych i ekonomicznych, którzy swoje badania koncentrują wokół zjawisk i procesów zachodzących w obrębie dużych miast. Za istotne uważamy też obrazy miast utrwalone we współczesnej literaturze, filozofii czy też filmoznawstwie.

» Termin konferencji: 29–30.11.2018

» Miejsce obrad: Instytut Socjologii i Kognitywistyki UwB, pl. NZS 1, 15-420 Białystok

» Opłata konferencyjna wynosi 200 zł; Opłata ulgowa: 100 zł – dla doktorantów; 50 zł – dla studentów

» Zgłoszenia udziału prosimy przesłać do 31.10.2018, na e-mail: obliczamiasta@uwb.edu.pl

» Informację o przyjęciu referatu na konferencję przekażemy Państwu do 05.11.2018

» Wystąpienia zostaną wydane w formie recenzowanej monografii naukowej

» Strona konferencji: https://web.facebook.com/events/3219708358452809

 

dr Maciej Krzywosz

Komitet Organizacyjny Konferencji

Oblicza_zaproszenie

formularz_zgł_oblicza

Załączniki