• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności Konferencje » Konferencja: Niepełnosprawność w socjologii – socjologia niepełnosprawności. Stan obecny i perspektywy rozwoju

Konferencja: Niepełnosprawność w socjologii – socjologia niepełnosprawności. Stan obecny i perspektywy rozwoju

Konferencja: Niepełnosprawność w socjologii – socjologia niepełnosprawności. Stan obecny i perspektywy rozwoju
Opublikowano 15 lutego 2017 w: Aktualności, Konferencje

Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza do  uczestnictwa w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej “Niepełnosprawność w socjologii – socjologia niepełnosprawności. Stan obecny i perspektywy rozwoju” w dniach 24-25 maja 2017 w DS Jowita UAM. Celem konferencji jest refleksja nad rolą socjologii w badaniu zjawiska niepełnosprawności, a także dyskusja nad stanem badań. Organizatorem konferencji jest Instytut Socjologii UAM i Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UAM.

Obszary tematyczne, które zamierzamy eksplorować w dyskusjach:
I. Niepełnosprawność – kontekst społeczny, polityczny, ekonomiczny:
1. Niepełnosprawność w polityce i ekonomii społecznej
2. Niepełnosprawność w pracy socjalnej
3. Stan i perspektywy rehabilitacji społeczno-zawodowej
4. Wsparcie społeczne wobec osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów
5. Niepełnosprawność w dyskursie publicznym / mediach

II. Niepełnosprawność – kontekst socjologiczny:
1. Niepełnosprawność w teoriach socjologicznych
2. Funkcjonowanie społeczne osób z niepełnosprawnością
3. Niepełnosprawność w rodzinie – kontekst społeczny
4. Jakość życia rodzin z osobą z niepełnosprawnością
5. Społeczno-kulturowe aspekty zdrowia i choroby

III. Niepełnosprawność – kontekst społeczno-medyczny:
1. Medyczny i społeczny model niepełnosprawności
2. Sytuacja zdrowotna osób z niepełnosprawnością
3. Socjomedyczne aspekty funkcjonowania rodzin
4. Nowe technologie w procesie wspomagania osób z niepełnosprawnością
5. Społeczno-medyczne ujęcie zdrowia psychicznego

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 marca. W załączniku znajduje się karta zgłoszenia, którą należy wysłać na adres: socjologia.niepelnosprawnosci@gmail.com

Karta-zgłoszeniowa