• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności Konferencje » Konferencja naukowa: Uczony w drodze

Konferencja naukowa: Uczony w drodze

Konferencja naukowa: Uczony w drodze
Opublikowano 10 listopada 2016 w: Aktualności, Konferencje

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na konferencję naukową: „Uczony w drodze”. Konferencja poświęcona pamięci prof. Stanisława Zapaśnika. Warszawa, 24 listopada 2016. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, sala 256.

Profesor Stanisław Zapaśnik był postacią nietuzinkową i wielowymiarową. Trudno znaleźć jednoznaczne, spójne pole, które mogło by określić go w sposób wyczerpujący. Zarówno w życiu jak i w pracy naukowej profesor był człowiekiem drogi, starającym się przekraczać granice kultur, dziedzin naukowych i schematów myślowych. Tą aktywną pasją poznania, doświadczania badanego świata zarażał przyjaciół, współpracowników, studentów i doktorantów. Tak było na początku lat 90. ubiegłego stulecia kiedy po rozpadzie ZSRR udał się do Rosji, gdzie przez kilka lat studiował i badał kulturę rosyjsko – mongolsko – chińskiego pogranicza kulturowego. Jego śladami poszło wielu badaczy zarówno tych o uznanym autorytecie jak i początkujących, którzy pod jego wpływem zainteresowali się kulturami i społeczeństwami Syberii (zwłaszcza Buriacji, w której profesor spędził kilka lat do dziś będąc tam postacią znaną i cieszącą się szacunkiem). Potem pracował również w Azji Centralnej, a ostatnio w Chinach.

Myśląc o spotkaniu poświęconym pamięci profesora Zapaśnika chcielibyśmy odejść od klasycznej formuły konferencji jako ciągu następujących po sobie referatów, których treść bywa niekiedy dość odległa od siebie. Chcieliśmy też aby nie zamieniła się z drugiej strony w spotkanie wspominkowe, na które profesor z całą pewnością zasługuje – jego bogaty życiorys jeszcze nie raz będzie przedmiotem rozmów, wspomnień i barwnych opowieści. Naszym zamiarem jest jednak upamiętnienie go w sposób merytoryczny, bliski jego osobowości i zainteresowaniom. Musieliśmy przy tym dokonać określonego wyboru obszarów tematycznych. Konferencję podzieliśmy więc na dwie części.

 WSTĘP WOLNY

Uczony w drodze

Załączniki