• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności Komunikaty Sekcji Socjologii Rodziny Konferencje » Konferencja “Międzygeneracyjne relacje rodzinne”, 8 czerwca 2018r., Uniwersytet Warszawski

Konferencja “Międzygeneracyjne relacje rodzinne”, 8 czerwca 2018r., Uniwersytet Warszawski

Konferencja “Międzygeneracyjne relacje rodzinne”, 8 czerwca 2018r., Uniwersytet Warszawski
Opublikowano 18 maja 2018 w: Aktualności, Komunikaty Sekcji Socjologii Rodziny, Konferencje

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez ISNS Uniwersytetu Warszawskiego oraz Sekcję Socjologii Rodziny PTS pt. Międzygeneracyjne relacje rodzinne, która odbędzie się 8 czerwca 2018r. w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych, UW, Warszawa, Nowy Świat 69, s. 108.

 

Program konferencji

9.15    Rejestracja uczestników

9.45    Otwarcie Konferencji:  prof. dr hab. Małgorzata Fuszara, Dyrektorka Instytutu

Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski

10.00- 12.00

Sesja pierwsza :   Zróżnicowane obszary międzypokoleniowych relacji w rodzinie

Prowadzenie:  dr hab. Beata Szluz, prof. URz oraz dr hab. Mariola Bieńko

dr hab. Aldona Żurek, prof. UM, dr hab. Iwona Przybył –Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Dzieciom czy rodzicom seniorom? Przyczynek do analizy modeli i wzorów wsparcia      międzypokoleniowego realizowanych przez 40- i 50-latków

dr hab. Mariola Bieńko – ISNS, Uniwersytet Warszawski

Sandwich Generation w przestrzeni medialnej. Narracje międzypokoleniowe portalu  internetowego starsirodzice.pl

dr Magdalena Stankowska  – Akademia Pedagogiki Specjalnej

Matka jest tylko jedna? Relacje z matką a relacje z teściową.

prof. dr hab. Anna Kwak – Uniwersytet Warszawski

Gniazdujące dorosłe dzieci i ich relacje z rodzicami

dr Anna Linek  –  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Problemy współczesnych rodziców w relacji z dziećmi z perspektywy badań własnych

dr Anna Walczak  –   Chrześcijańska Akademia Teologiczna

Specjalizacja w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w kontekście relacji międzypokoleniowych

12.00-12.20   Dyskusja

12.20-12.40   Przerwa kawowa

 12.40-14.40

Sesja druga:   Międzypokoleniowe wsparcie  w rodzinie     

Prowadzenie:  dr hab. Aldona Żurek, prof. UAM oraz dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak

dr hab. Iwona Taranowicz, prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski

Rodzinni opiekunowie osób niesamodzielnych o obligatoryjności rodzinnego wsparcia.

dr hab. Beata Szluz, prof. URz – Uniwersytet Rzeszowski

Relacje rodzice-dzieci (opiekunowie rodzinni osób z chorobą Alzheimera)

dr Mateusz Glinowiecki  – ISNS, Uniwersytet Warszawski

Wpływ schizofrenii dorosłego dziecka na relacje rodzinne. Kryzys czy nowe   otwarcie?”

dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak – Uniwersytet Warszawski

Ambiwalencja w rodzinnych relacjach międzypokoleniowych

mgr Dorota Wodnicka – ISNS, Uniwersytet Warszawski

Narracje alternatywne w międzypokoleniowych relacjach polskich rodzin żydowskich

po Holokauście

mgr Katarzyna Wala – Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”; Uniwersytet Wrocławski

Generator Innowacji. Sieci Wsparcia. Projekt łączący grupy i pokolenia

14.40-15.00 Dyskusja

Zakończenie konferencji – prof. dr hab. Anna Kwak