• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności Konferencje » Konferencja: Metamorfozy religii i duchowości/ Conference: Metamorphoses of Religion and Spirituality

Konferencja: Metamorfozy religii i duchowości/ Conference: Metamorphoses of Religion and Spirituality

Konferencja: Metamorfozy religii i duchowości/ Conference: Metamorphoses of Religion and Spirituality
Opublikowano 25 marca 2019 w: Aktualności, Konferencje

Zapraszamy do udziału w konferencji Metamorfozy religii i duchowości, organizowanej  przez  Instytut Socjologii i Sekcję Socjologii Religii PTS, pod honorowym patronatem International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association (ISORECEA), która odbędzie się 23.05.2019 roku na UKSW w Warszawie (ul. Wóycickiego 1/3, bud.23). Celem konferencji jest dyskusja nad społecznym wymiarem religii, religijności i duchowości oraz ich przeobrażeniami. Spotkanie to ma być okazją do  zaprezentowania  aktualnych  rezultatów  badań  z  zakresu  socjologii  religii, prowadzonych w ośrodkach naukowych w kraju i zagranicą. Mamy nadzieję, że umożliwi ono  ukazanie  dominujących  i  „niszowych”  obszarów  eksploracji  zjawisk  religijnych  oraz sposobów ich analizy.

Przewidujemy dwa języki konferencyjne: polski i  angielski, przy czym tłumaczenie symultaniczne  będzie dotyczyło tylko sesji plenarnej. Planujemy organizację kilku równoległych sesji tematycznych w języku polskim i w języku angielskim.

Abstrakty (o objętości maksimum 300 słów) prosimy zgłaszać do 31. 03. 2019r., ze wskazaniem  grupy  tematycznej,  w  której  referat  ma  być  wygłoszony.

Zgłoszenia prosimy dokonywać z wykorzystaniem karty  zamieszczonej  na  stronie  konferencji  (odpowiedniej podstronie  Instytutu  Socjologii  UKSW):

http://www.is.wnhis.uksw.edu.pl/node/1039

Organizatorzy przewidują opublikowanie zrecenzowanych tekstów w języku angielskim w renomowanym wydawnictwie zagranicznym.

—————

We are pleased to invite you to take part in the conference Metamorphoses of Religion and Spirituality, organised by Institute of Sociology and Section of Sociology of Religion PSA, under the honorary patronage of International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association (ISORECEA) patronage, which  will  take  place  at  Cardinal  Stefan  Wyszyński  University  in  Warsaw,  on 23/05/2019 (Wóycickiego st. 1/3,  building  23).The conference aims to discuss the social  dimensionsof  religion,  religiosity  and  spirituality  and  their  transformations. This meeting is to be an opportunity to present current results of research in the field of sociology of religion, conducted in research centers in different countries. We hope that it will show the dominant  and  “niche”  areas  of  exploration  of  religious  phenomena  and  methods  of  their analysis.

There will  betwo  conference languages: English and Polish, with simultaneous translation only for the plenary session. We anticipate to organize several parallel thematic sessions in Polish and English.

Abstracts (with a  maximum of 300 words) should be  submitted by 31/03/2019, with an  indication  of  the  thematic  group  in  which  the  paper  should  be  delivered.

To apply for the conference you need to fill  the  application  form  posted  on  the  conference  website  (subpage  of  the  Institute  of Sociology, UKSW):

http://www.is.wnhis.uksw.edu.pl/node/1039

The organizers predict publishing reviewed texts in English in a reputable foreign publisher.