• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności Konferencje » Konferencja: Ludzkie oblicze sportu

Konferencja: Ludzkie oblicze sportu

Konferencja: Ludzkie oblicze sportu
Opublikowano 6 kwietnia 2017 w: Aktualności, Konferencje

Koło Naukowe Studentów Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
i Centrum Myśli Jana Pawła II mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską studencko-doktorancką konferencję

LUDZKIE OBLICZE SPORTU

10 maja 2017r.
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Ul. Wóycickiego 1/3
bud. 23 sala 201

Konferencja poświęcona będzie tematyce sportu w społeczeństwie. Szczególnie interesujące wydaje się, jaką odgrywa on rolę w życiu poszczególnych jednostek, grup społecznych i społeczeństw. Zostanie podjęta próba odpowiedzi na następujące pytanie: czy sport łączy ludzi, czy dzieli.
Równie uzasadnione jest zapytanie, jaki jest wpływ sportu na zachowania prozdrowotne. Kolejne ważkie zagadnienie, które zostanie poruszone na konferencji, to kwestia wpływu uprawiania sportu na kształtowanie moralności, postaw i systemu wartości człowieka: czy w ten sposób rozumiana kultura fizyczna odgrywa rolę przy socjalizacji jednostek, w jaki sposób tak się dzieje oraz z czego to wynika.
Ponadto punktem w dyskusji będzie kształtowanie się zachowań religijnych uczestników zdarzeń sportowych oraz stosowanie symboliki religijnej wśród sportowców. Poruszony zostanie także wątek niepełnosprawności w sporcie.

Konferencji będzie towarzyszyła wystawa najciekawszych prac nadesłanych na konkurs fotografii socjologicznej pt. „Ludzkie oblicze sportu”.

Opłata konferencyjna wynosi 50 zł.

Zakres tematyczny konferencji:
Sport i kultura fizyczna a socjologia.
– zagadnienia teoretyczne
– sport jako zjawisko społeczne
Sport a społeczeństwo
– uczestniczenie jednostek, grup i społeczeństw w sporcie (i na odwrót – sport w życiu codziennym jednostek, grup i społeczeństw)
– raczej łączy ludzi, czy dzieli? – sport w odniesieniu do klas i warstw społecznych
Sport a kształtowanie postaw w społeczeństwie.
– wychowanie/socjalizacja,
– dewiacje społeczne związane z uprawianiem sportu
– sport a kwestia kontroli społecznej
Sport i kultura fizyczna a zagadnienia moralności (ze szczególnym uwzględnieniem myśli Jana Pawła II)
– sport a system wartości człowieka
Sport i zachowania religijne.
– symbole religijne w sporcie
Sport i zdrowie
– zagadnienie niepełnosprawności w sporcie
– sport a zachowania prozdrowotne

Formularz-zgłoszeniowy wraz z abstraktem (1000 – 2000 znaków) należy przesyłać na adres socjologiasportu2017@gmail.com do 20 kwietnia 2017r.

Informacja o zakwalifikowaniu się na konferencję zostanie przekazana 25 kwietnia.

Komitet naukowy:
Prof. Krzysztof Wielecki
Dr hab. Rafał Wiśniewski
Dr Marcin Zarzecki
Dr Izabela Bukalska
Mgr Agata Rozalska

Komitet organizacyjny konferencji:
Łukasz Baliszewski
Jagoda Brzostowska
Michał Dziobkowski
Jan Hrapan
Karolina Karczmarek
mgr Przemysław Kałaska
Franciszek Płóciennik
Milena Puszczak
mgr Agata Rozalska
Jolanta Żuk

konfa sport