• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności Konferencje » Konferencja: Kobiety wobec dominacji i opresji. Perspektywa feministyczna

Konferencja: Kobiety wobec dominacji i opresji. Perspektywa feministyczna

Konferencja: Kobiety wobec dominacji i opresji. Perspektywa feministyczna
Opublikowano 22 marca 2017 w: Aktualności, Konferencje

II Konferencja Interdyscyplinarnego Seminarium Gender

oraz

Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ, Instytutu Kultury Współczesnej UŁ,

Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ, Katedry Socjologii Polityki i Moralności UŁ,

Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ, Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Kobiety wobec dominacji i opresji. Perspektywa feministyczna

6-8 października 2017 roku, Łódź

Uniwersytet Łódzki

 

 Celem II Konferencji Interdyscyplinarnego Seminarium Gender „Kobiety wobec opresji i dominacji. Perspektywa feministyczna” jest stworzenie przestrzeni do dyskusji nad problemem współczesnego kwestionowania praw kobiet i zróżnicowanych praktyk dyskryminacyjnych. Konferencja ma także służyć dzieleniu się aktualnym doświadczeniem dominacji i opresji w sferze publicznej, z jakim konfrontowane są kobiety.

Przemoc wobec kobiet była i jest instytucjonalizowana w każdym aspekcie: kulturowym, społecznym, ekonomicznym, politycznym, etycznym. Stosunki społeczne oparte na nierównościach – źródło przemocy zarówno symbolicznej, jak fizycznej – nie są oceniane jednoznacznie negatywnie. Mimo jasnego wskazania na zakorzenienie dominacji w nierówności, różne grupy nadal mogą się spotkać z odmiennymi formami opresji w zależności od płci, wieku, statusu ekonomicznego i społecznego, czy kapitału kulturowego.

Wzbierająca globalnie fala radykalizacji życia społeczno-politycznego, która objawia się w popularności nacjonalistycznych ruchów i partii politycznych szerzących ksenofobię, rasizm, islamofobię i nietolerancję wobec Innego, budzi poważne zaniepokojenie. Interesują nas bieżące procesy, zjawiska i problemy, takie jak: Dlaczego tak łatwo jest dziś instrumentalizować przemoc wobec kobiet? Czy proces ten stał się już narzędziem wpływu politycznego? Dlaczego kwestionowanie praw kobiet stało się atrakcyjne jako polityczna oferta (problem ten widoczny jest także z perspektywy innych grup defaworyzowanych)? Jak zmieniły się formy i strategie walki o prawa kobiet? Czy inspiracją dla dzisiejszych taktyk oporu mogą stać się dotychczasowe doświadczenia ruchów feministycznych? Czy i jak możemy obecną sytuację wyjaśniać z użyciem narzędzi już wypracowanych przez feministyczne teoretyczki? Jak można mówić o dominacji i opresji, posługując się różnymi dyskursami feministycznymi, wyrastającymi ze zróżnicowanych światopoglądów i założeń filozoficznych?

Proponujemy spotkanie naukowe o charakterze interdyscyplinarnym i intersekcjonalnym. Do udziału zapraszamy badaczki i badaczy oraz aktywistki i aktywistów, które i którzy podczas konferencji przedstawią referaty związane z zagadnieniami takimi jak:

  • obszary oraz formy dominacji i opresji dotykające kobiety w różnych kulturach, społeczeństwach i grupach, kulturowe i społeczne warianty przemocy symbolicznej oraz proponowane rozwiązania;
  • polityki godzące w wolności i prawa kobiet;
  • antyrównościowe zjawiska, procesy i ruchy społeczne;
  • ujęcia i interpretacje kategorii dominacji i opresji w ramach różnorodnych dyskursów społecznych i politycznych;
  • doświadczenia kobiet związane z praktykami wymierzonymi w ich swobody obyczajowe, prawa, nietykalność cielesną, wolność poglądów i swobodę wyrażania własnej opinii, poczucie niezależności w szerokim sensie, oraz reprezentacje tych doświadczeń;
  • ruchy kobiece i strategie oporu;
  • działania artystyczne jako przestrzeń oporu, sztuka jako narzędzie walki o zmiany społeczne;
  • opresja, jakiej nie tylko kobiety doświadczają bezpośrednio, ale pośrednio – z pozycji świadków, jak również osób, które akceptują tego rodzaju praktyki;
  • kwestie metodologiczne, etyczne oraz praktyczne (programy pomocowe, edukacyjne, warsztatowe, szkoleniowe itp.) związane z refleksją nad opresją i dominacją oraz przeciwdziałaniem im.

Powyższa lista zagadnień nie jest wyczerpująca, organizatorki zachęcają do przesyłania innych propozycji mieszczących się w problematyce konferencji.

Informacje organizacyjne:

Miejsce Konferencji: Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, Łódź

Język Konferencji: polski i angielski

Opłata konferencyjna: 350 PLN lub 80 EUR – pracownice_y naukowe_i, 200 PLN lub 45 EUR – doktorantki_ci oraz aktywistki_ści (numer konta podamy osobom, których referaty zostaną przyjęte na konferencję).

Harmonogram:

15.04.2017 – termin nadsyłania zgłoszeń (prosimy użyć formularza dostępnego pod adresem: http://feministperspective.pl/form/)

31.05.2017 – rozesłanie komunikatów o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia

10.07.2017 – termin wpłat konferencyjnych

30.08.2017 – ogłoszenie programu konferencji

Uwaga:

Organizatorki nie zapewniają zakwaterowania, a jedynie posiłki wskazane w programie. Komitet naukowo-organizacyjny zastrzega sobie prawo wyboru zgłoszeń.

Komitet naukowo-organizacyjny Konferencji tworzą:

Inga Kuźma (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ, kierowniczka konferencji), Edyta Pietrzak (Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ, kierowniczka konferencji), Dagmara Rode (Instytut Kultury Współczesnej UŁ, sekretarka konferencji), Izabela Desperak (Katedra Socjologii i Polityki Moralności UŁ), Ewa Hyży (badaczka niezależna), Aleksandra Kanclerz (badaczka niezależna), Anna Kronenberg (badaczka niezależna), Monika Talarczyk-Gubała (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna), Marta Woźniak-Bobińska (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ), Grażyna Zygadło (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ).

Kontakt: conference@feministperspective.pl