• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Konferencje » Konferencja: Europa w obliczu wielkich migracji. Nowe wyzwania społeczne, kulturowe i polityczne

Konferencja: Europa w obliczu wielkich migracji. Nowe wyzwania społeczne, kulturowe i polityczne

Konferencja: Europa w obliczu wielkich migracji. Nowe wyzwania społeczne, kulturowe i polityczne
Opublikowano 26 czerwca 2016 w: Konferencje

Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Badań Migracyjnych UAM i Instytut Zachodni w Poznaniu organizują V ogólnopolską konferencję naukową pt. Europa w obliczu wielkich migracji. Nowe wyzwania społeczne, kulturowe i polityczne, która odbędzie się w dniach 26-28 września 2016 roku w Poznaniu.

W trakcie konferencji odbędzie się siedem otwartych sesji tematycznych, do uczestnictwa w których organizatorzy zachęcają badaczy zjawisk migracyjnych:

Sesja tematyczna nr 1: „Funkcjonowanie sieci i pól powiązań transnarodowych”

Sesja tematyczna nr 2: „Ekonomiczny wymiar migracji: perspektywa migrantów i uchodźców oraz krajów przyjmujących i wysyłających”

Sesja tematyczna nr 3: „Polityki imigracyjne i integracyjne państw europejskich”

Sesja tematyczna nr 4: ”Percepcja przybyszy: uchodźca/migrant jako obcy a mowa nienawiści”

Sesja tematyczna nr 5: „Między odrzuceniem a integracją”

Sesja tematyczna nr 6: „Migrantologia zaangażowana”

Sesja tematyczna nr 7: „Współcześni migranci i ich wspólnoty”

W pierwszym dniu konferencji odbędzie się otwarte zebranie plenarne Komitetu Badań nad Migracjami PAN, a ponadto planowane są także: warsztaty metodologiczne, sesja poświęcona migracjom do Ameryki oraz zwiedzanie ekspozycji na temat polskich migrantów do obu Ameryk w minionych stuleciach.

W drugim dniu konferencji odbędzie się sesja plenarna z udziałem zaproszonych znawców problemu z kraju i zagranicy, która zostanie poświęcona „kryzysowi uchodźczemu” w Europie.

Do 30. 06. 2016 – przesłanie karty zgłoszenia wraz z tytułem wystąpienia i krótkim abstraktem do organizatorów poszczególnych sesji tematycznych.

Formularz zgłoszeniowy_Konferencja KBnM PAN 2016 Konferencja KBnM PAN 2016_komunikat nr 2