• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności Konferencje » Konferencja: Dziedzictwo Reformacji. Wymiar społeczno-kulturowy

Konferencja: Dziedzictwo Reformacji. Wymiar społeczno-kulturowy

Konferencja: Dziedzictwo Reformacji. Wymiar społeczno-kulturowy
Opublikowano 6 października 2016 w: Aktualności, Konferencje

Katedra Socjologii Religii Wydziału Nauk Humanistycznych UP w Krakowie oraz Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego AGH zapraszają do wzięcia udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pod tytułem: Dziedzictwo Reformacji – wymiar społeczno kulturowy 9-10_III 2017.  Konferencja odbędzie się w dniach 9-10 marca 2017 w Krakowie.

Kulturowe i społeczne dziedzictwo reformacji pojmujemy szeroko. Przede wszystkim chodzi o wpływ na obszar idei filozoficznych, na rozwój nauki, politykę i ekonomię. Interesują nas zatem pytania rozmaite – czy istnieje specyficzna postawa filozoficzna, która wynika lub koresponduje tylko z dogmatyką protestancką? Jakie nurty nauki były ewangelikom bliższe niż inne; jakie sposoby gospodarowania i zarobkowania? Zasadne zdają się pytania nie tylko o korelację z zamożnością, ale z sekularyzacją czy prywatyzacją religii. Warto podsumować np. stuletnią dyskusję nad tezami Maxa Webera – ich aktualnością w świetle najnowszych badań. Interesujące jest także rozważenie pytania o różne społeczne wizje protestantyzmu, o projekty organizacji państwowych czy recepty na lokalne konstrukcje wspólnotowe. Tę szeroką problematykę chcemy omawiać uwzględniając wewnętrzne zróżnicowanie protestantyzmu, tak nurt historycznych Kościołów ewangelickich, jak i wspólnoty ewangeliczne oraz ewangelikalne.

Osobnym zagadnieniem jest rola protestantyzmu w kulturze polskiej, nie tylko w dobie reformacji, ale także w nowszej i najnowszej historii. Czy obecny wśród polskich protestantów topos „soli ziemi” znajduje potwierdzenie w aktywności publicznej – np. społecznej czy gospodarczej. Skala oddziaływania tak samych idei jak i konkretnych przykładów aktywności wyznawców protestantyzmu na ziemiach polskich rzadko była tematem badaczy kultury religijnej, socjologów czy kulturoznawców. Najczęściej ograniczano się do dokumentacji historycznej, którą warto dzisiaj poszerzyć o wnioski z badań nad kulturą religijną, np. w rozumieniu Stefana Czarnowskiego.

Wszelkie informacje praktyczne znajdują się na stronie http://wh.agh.edu.pl/reformacja