• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Komunikaty Sekcji Socj. Dewiacji i Kontroli Społecznej Komunikaty: Oddzial Warszawski PTS Konferencje » Konferencja: Czy istnieje jeszcze dewiacja społeczna? Perspektywa nauk społecznych, świadomości społecznej oraz debat i polityk publicznych

Konferencja: Czy istnieje jeszcze dewiacja społeczna? Perspektywa nauk społecznych, świadomości społecznej oraz debat i polityk publicznych

Konferencja: Czy istnieje jeszcze dewiacja społeczna? Perspektywa nauk społecznych, świadomości społecznej oraz debat i polityk publicznych
Opublikowano 6 kwietnia 2016 w: Komunikaty Sekcji Socj. Dewiacji i Kontroli Społecznej, Komunikaty: Oddzial Warszawski PTS, Konferencje

Katedra Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSiR UW, Sekcja Socjologii Dewiacji i Kontroli Społecznej PTS oraz Oddział Warszawski PTS zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt.: 

 

Czy istnieje jeszcze dewiacja społeczna?

Perspektywa nauk społecznych, świadomości społecznej oraz debat i polityk publicznych

 

Konferencja odbędzie się w piątek 8 kwietnia 2016 roku w Warszawie w gmachu Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Podchorążych 20.

 

Program konferencji:

http://www.ipsir.uw.edu.pl//UserFiles/File/Katedra_Socjologii_Norm/Program_konferencji_Czy_istnieje_jeszcze_dewiacja_spoleczna_2016-02-16.pdf

 

Informacje praktyczne dla uczestników: http://www.ipsir.uw.edu.pl/o-instytucie/katedry-i-zaklady/katedra-socjologii-norm–dewiacji-i-kontroli-spolecznej/konferencja-2016/informacje-praktyczne-dla-uczestnikow  

 

Tematyka kolejnej edycji corocznej konferencji nawiązuje do tez Jerzego Kwaśniewskiego zawartych w pracy „Społeczeństwo wobec dewiacji”, w której problem dewiacji został postawiony „nie po to, aby dowieść lub zaprzeczyć realności przedmiotu zainteresowań socjologii dewiacji, lecz po to, aby zastanowić się, w jaki sposób to, co określane jest mianem dewiacji społecznej, przejawia się w życiu zbiorowym ludzi” (1983, s. 9).

 

Celem konferencji jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania m.in. o to, czy i jakie zjawiska określane są dzisiaj mianem dewiacji społecznych, jakie są ich źródła i konsekwencje dla życia zbiorowego. Zapraszamy do udziału w konferencji reprezentantów nauk społecznych zainteresowanych problematyką dewiacji społecznej w wielu wymiarach życia społecznego.

 

Więcej informacji: http://www.ipsir.uw.edu.pl/o-instytucie/katedry-i-zaklady/katedra-socjologii-norm–dewiacji-i-kontroli-spolecznej/konferencja-2016